listy

warning: Creating default object from empty value in /usr/share/drupal6/modules/taxonomy/taxonomy.pages.inc on line 33.

Laboratorium 4: Listy na przykładzie wielomianów

Listy na przykładzie wielomianów

Celem tego laboratorium jest przećwiczenie operacji na listach.
Środkiem do tego celu będą operacje na wielomianach symbolicznych.

Wielomiany zwykłe

Wielomiany reprezentujemy jako listę współczynników (typu float) od końca,
np. lista [3.; 5.; 7.] oznacza wielomian \(7x^2 + 5x + 3\).

Ćwiczenia 4 i 5: Listy

Ćwiczenie programistyczne na listy:

  1. Lista \(n\) pierwszych liczb naturalnych.
  2. Zdublować elementy listy.
  3. Napisz procedurę last, której wynikiem jest ostatni element listy.
  4. Napisz procedury head i tail, które dla zadanej listy \(l\) i liczby całkowitej \(n\)
    zwracają pierwsze/ostatnie \(n\) elementów listy \(l\).
    Jeśli lista \(l\) ma mniej elementów niż \(n\), to wynikiem powinna być cała lista \(l\).
    (Nazwy pochodzą od programów head i tail w Uniksie.)
Subskrybuje zawartość