map

warning: Creating default object from empty value in /usr/share/drupal6/modules/taxonomy/taxonomy.pages.inc on line 33.

Ćwiczenia 9 i 10: Procedury wyższych rzędów i listy

Ćwiczenia na listy z elementami procedur wyższych rzędów:

  1. Napisz procedurę exists, która dla danego predykatu i listy sprawdzi, czy na liście jest element spełniający predykat.
    Wykorzystaj wyjątki tak, aby nie przeglądać listy, gdy to już nie jest potrzebne.
  2. Napisz procedurę negującą predykat non: (α → bool) → (α → bool).
    Za pomocą tej procedury oraz procedury exists zdefiniuj procedurę forall,
    która sprawdza, czy dany predykat jest spełniony przez wszystkie elementy danej listy.
Subskrybuje zawartość