Skip to Content

Modyfikacja danych

Nauczyliśmy się tworzyć tabele i dodawać do nich wiersze, ale nie potrafimy sobie poradzić z sytuacją, kiedy wprowadzimy do systemu błędne dane. Nie umiemy jeszcze ani skasować ani zmodyfikować raz wprowadzonych danych. Popatrzmy jak to się robi.

Do kasowania danych służy instrukcja DELETE FROM

W najprostszej formie (nie rób tego) wygląda ona tak:

 1. DELETE FROM oceny;

Skasuje ona wszystkie wiersze z tabeli oceny i nie da się ich odzyskać! Więc nie rób tego.

Załóżmy, że wprowadziłeś do tabeli osoby błędny wiersz:

 1. INSERT INTO osoby VALUES('x','x','x','x');

i chciałbyś go teraz usunąć. Jak to zrobić? Może najpierw zastanówmy się jak wypisać tylko ten jeden błędny wiersz.

 1. SELECT * FROM osoby WHERE login = 'x';
 2. login | imie | nazwisko | mail
 3. -------+------+----------+------
 4. x | x | x | x
 5. (1 row)

Wygląda na to, że ta instrukcja wypisuje dokładnie ten wiersz który chcemy usunąć. Czy można ją wykorzystać do usuwania danych? Otóż tak. Wystarczy, że zamienimy SELECT * na DELETE i już będziemy mieli instrukcje kasującą wiersz. Spróbujmy:

 1. SELECT * FROM osoby;
 2. login | imie | nazwisko | mail
 3. -------+------------------+-------------+------------------------
 4. a | Adam | Kowalski | adam.kowalski@mail.pl
 5. b | Basia | Nowak | basia.nowak@mail.pl
 6. e | A TO mój znajomy | |
 7. f | :) | nasza-klasa | tralalala
 8. d | Ewa | Piątek | Basia na belwederskiej
 9. d | Basia | Piątek | Ewa na belwederskiej
 10. c | cYPRIAN | pan | cyprian.pl
 11. x | x | x | x
 12. (8 rows)
 13.  
 14. DELETE FROM osoby WHERE login = 'x';
 15. DELETE 1
 16.  
 17. SELECT * FROM osoby;
 18. login | imie | nazwisko | mail
 19. -------+------------------+-------------+------------------------
 20. a | Adam | Kowalski | adam.kowalski@mail.pl
 21. b | Basia | Nowak | basia.nowak@mail.pl
 22. e | A TO mój znajomy | |
 23. f | :) | nasza-klasa | tralalala
 24. d | Ewa | Piątek | Basia na belwederskiej
 25. d | Basia | Piątek | Ewa na belwederskiej
 26. c | cYPRIAN | pan | cyprian.pl
 27. (7 rows)

Widać, że osoba o loginie 'x' zniknęła i o to nam chodziło.

A co zrobić jeśli chcemy zmodyfikować jakąś wartość. Na przykład wpisać nazwisko osobie o loginie 'e'. Służy do tego instrukcja UPDATE.

 1. SELECT * FROM osoby WHERE login ='e';
 2. login | imie | nazwisko | mail
 3. -------+------------------+----------+------
 4. e | A TO mój znajomy | |
 5. (1 row)
 6.  
 7. UPDATE osoby SET nazwisko = 'Wtorek' WHERE login = 'e';
 8. UPDATE 1
 9. SELECT * FROM osoby WHERE login ='e';
 10. login | imie | nazwisko | mail
 11. -------+------------------+----------+------
 12. e | A TO mój znajomy | Wtorek |
 13. (1 row)

Jak widać nazwisko osoby o loginie e zostało zmienione na Wtorek.

W ten sposób możesz modyfikować dane w tabelach.