Zaawansowane CPP

Forma zajęć

Wykład (30 godzin) + laboratorium (30 godzin)

Opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z zaawansowanymi technikami programowania obiektowego w C++.

Sylabus

Autorzy

  • Piotr Białas - Uniwersytet Jagielloński, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej,
  • Wojciech Palacz - Uniwersytet Jagielloński, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej,

Wymagania wstępne

  • Programowanie Obiektowe
  • Znajomość C++