Zarządzanie wersjami - Subversion

Wprowadzenie


Narzędzia zarządzające wersjami (zwane też systemami kontroli wersji) mają na celu wspomaganie pamiętania źródeł projektu wraz z jego historią i możliwymi wersjami.

Czego możemy się spodziewać od zarządzania wersjami?Przyjrzyjmy się, czego możemy się spodziewać od zarządzania wersjami z punktu widzenia zarządzającego projektem programistycznym. Otóż w skład projektu wchodzą pliki źródłowe programu. Pliki te są modyfikowane na ogół przez wielu programistów. W najprostszym przypadku chcemy, aby te pliki znajdowały się w jednym miejscu. Takie miejsce nazwiemy repozytorium. Często jest ono umieszczane na zdalnym serwerze dostępnym dla wszystkich programistów. W takim repozytorium powinny być najświeższe wersje źródeł. W ten sposób programiści mieliby dostęp do ostatniej wersji i na niej mogli by pracować. Zmiany przez nich nanoszone powinny być umieszczane w repozytorium, aby pozostali programiści mieli do nich wgląd. Skoro mamy wgląd do ostatniej wersji, to czemu by nie mieć wglądu do wszystkich wersji, jakie się uprzednio pojawiły, najlepiej wraz z historią dokonanych zmian. W ten sposób można by przeglądać historię projektu. Pozwoliłoby to na odtworzenie poprzednich wersji, co jest przydatne w przypadkach, gdy ostatnio naniesione zmiany zostały wprowadzone przez pomyłkę lub spowodowały, że aktualna wersja programu przestała działać. Ponadto czasami mile widziana by była też możliwość rozwijania kilku wersji na raz, bądź też praca równoległa nad różnymi częściami projektu. Oczywiście zmiany w różnych częściach projektu powinny dać się zintegrować w celu ostatecznego utworzenia produktu. Powinna być możliwa równoległa praca nad źródłami, wykonywana przez wielu programistów na raz, nawet wtedy, gdy dwie osoby pracują nad jednym plikiem. Do tego jeden programista, który modyfikuje jakieś pliki, powinien mieć w tych plikach możliwość obejrzenia zmian dokonanych w międzyczasie przez innych. Nawet powinien mieć możliwość uaktualniania plików, nad którymi pracuje, o zmiany innych programistów, nie tracąc przy tym swoich zmian. Większość powyższych wymagań jest realizowana w systemach kontroli wersji. Wygoda i szybkość realizacji tych operacji jest wyznacznikiem jakości takich systemów.

Do czego może się to przydawać?


Przyjrzyjmy się paru przykładom. Przy pisaniu programu zdarza się nam, że wprowadzamy bezsensowną modyfikację, która bardziej coś psuje niż ulepsza. Wtedy chcemy powrócić do stanu z przed dokonanych zmian. Normalnie należałoby zrobić kopię, zanim zaczęliśmy wprowadzać naszą zmianę. A co, jak byśmy chcieli się cofnąć do jeszcze innej wersji? Pewnie wypadało by robić kopię co jakiś czas. Takie rzeczy znacznie ułatwiają systemy kontroli wersji. Inna sytuacja. Mamy gdzieś błąd w programie i trzeba go poszukać. Błąd jest na tyle złośliwy, że narzędzia do śledzenia kodu są niewystarczające. Wtedy dopisujemy wypisywanie różnych informacji albo nawet całe nowe programy testujące, które mają na celu znalezienie najprostszych przypadków, kiedy ten błąd występuje. Po żmudnej pracy dodaliśmy dużo kodu debugującego do naszego programu i w końcu znaleźliśmy błąd, który usuwamy. Co zrobić teraz z całym tym kodem debugującym? Można go wykomentować, ale wtedy źródła robią się bardzo brzydkie. Jeśli ktoś inny też będzie zaglądał do tego kodu, to pewnie o wiele wygodniej będzie mu się pracować, gdy nie będzie całego tego śmietnika. Zatem najlepiej jest usunąć cały kod debugujący. Alternatywnie można by przepisać źródła inaczej, aby programy testujące nie mieszały się z kodem, ale to zazwyczaj wymaga dużo pracy. Załóżmy, że usunęliśmy kod debugujący, ale po krótkich dalszych modyfikacjach okazuje się, że znowu jest gdzieś bug. Co wtedy zrobić? Napisać kod debugujący od nowa? Za pomocą narzędzia zarządzania wersjami sprawa wygląda dosyć prosto. Otóż w momencie stwierdzenia, że mamy błąd w programie, zapamiętujemy aktualną wersję. Następnie wprowadzamy kod debugujący. Po znalezieniu błędu w repozytorium zapamiętujemy wersję z kodem debugującym. Przywracamy wersję bez kodu debugującego i poprawiamy tam błąd. Po dalszych modyfikacjach, jak pojawi się nowy błąd, to zazwyczaj (zależnie od możliwości systemu i zmian dokonanych w kodzie) możemy wprowadzić kod debugujący odtwarzając go z repozytorium, przy czym modyfikacje, które zrobiliśmy ostatnio zostają zachowane. Takie możliwości daje również kontrola wersji! Rozważmy teraz kolejną sytuację. Załóżmy, że piszemy nową funkcję naszego programu. Przy czym jest to złożone zajęcie. Modyfikacje w kodzie okazują się być dosyć duże. Na tyle duże, że postanawiamy zawiesić tą modyfikację i powrócić do niej za jakiś czas. W międzyczasie jednak chcemy dalej zająć się prostszymi elementami programu i go trochę pozmieniać. Później, jak wrócimy do naszej większej modyfikacji, chcemy jednak, aby te prostsze elementy były również uwzględnione. Normalnie trzeba by się zastanawiać, jak to wszystko zrobić, a z kontrolą wersji takie procesy są zupełnie naturalne. Oczywiście jedną z funkcji, którą umożliwia zarządzanie wersjami jest możliwość pracy w wiele osób. Jest to dużo wygodniejsze niż przesyłanie między sobą zaktualizowanych plików, które często prowadzi do błędów, gdyż łatwo się pomylić i wysłać nie ten plik, albo nie tą wersję pliku.

Narzędzia

Informacje o różnych narzędziach zarządzających wersjami można znaleźć na stronie Better SCM Initiative. Najbardziej rozpowszechniony jest CVS, jednak ze względu na jego ograniczenia, dzisiaj lepiej używać nowych, młodszych narzędzi, które nie mają już wad swojego poprzednika. My będziemy używać bardzo popularnego Subversion znanego też pod nazwą SVN. Subversion składa się z kilku poleceń, które umożliwiają tworzenie, modyfikowanie repozytorium oraz komunikację z repozytorium w celu uaktualniania, pobieranie różnych wersji, czy też historii zmian. Zatem praca polega na wpisywaniu poleceń. Istnieją też wygodne interfejsy graficzne, jak na przykład RapidSVN, jednak nie będziemy ich omawiać.

Początek projektu


Tworzenie repozytorium

Wpierw trzeba zdecydować, gdzie repozytorium ma się znajdować - czy na serwerze zdalnym, czy też w lokalnym systemie plików. SVN udostępnia różne protokoły do komunikacji z serwerem wraz autoryzacją. My jednak będziemy stosować tutaj repozytorium lokalne bez autoryzacji. Utwórzmy wpierw katalog (z poziomu root'a):
host:~# mkdir -p /var/local/repos
Do tworzenia repozytorium służy komenda create polecenia svnadmin:
host:~# svnadmin create /var/local/repos
Następnie ustawmy prawa dostępu tak, aby repozytorium było modyfikowalne przez wszystkich użytkowników należących do grupy staff:
host:~# chgrp -R staff /var/local/repos
host:~# chmod -R g+rw /var/local/repos

Co zawiera repozytorium?

Wiedza o tym, co przechowuje repozytorium i w jaki sposób, nie jest potrzebna do korzystania z narzędzia, jednakże może ułatwić zrozumienie działania niektórych poleceń SVNa. Dzięki temu będzie można lepiej zrozumieć, dlaczego są dostępne właśnie takie polecenia i jak za pomocą nich dokonać operacji, które sobie zaplanowaliśmy. Można w miarę w intuicyjny sposób przedstawić, co SVN pamięta w swoim repozytorium. W uproszczony sposób przedstawia to poniższy rysunek. SVN pamięta wszystkie kolejne wersje poczynając od numeru 0. Wersja 0 jest wersją powstałą tuż po utworzeniu repozytorium i zawiera ona tylko katalog główny, który z początku jest pusty. Dla każdej wersji pamiętana jest cała struktura plików i katalogów, jakie zawiera dana wersja. Ponadto dla każdego pliku lub katalogu jest pamiętana informacja, w jaki sposób dany zbiór się tutaj znalazł. Otóż możliwe są trzy sposoby.
 1. Zbiór został właśnie dodany w tej wersji. W przypadku pliku trzeba więc zapamiętać całą zawartość, a w przypadku katalogu wszystkie pliki i katalogi w nim się znajdujące.
 2. Plik został zmodyfikowany. W takim wypadku wystarczy zapamiętać tylko zmiany, które zostały dokonane (można to robić całkiem efektywnie) oraz poprzednią wersję pliku, który był wyjściem dla dokonania tych zmian. Na ogół jest to wersja poprzednia, jak mamy to na rysunku, ale w ogólności podstawą, dla której dokonano modyfikacji, może być plik z dowolnej wcześniejszej wersji.M
 3. Zbiór jest kopią jakiegoś innego zbioru. Wtedy wystarczy pamiętać tylko nazwę zbioru, którego jest on kopią. Kopia może dotyczyć całego katalogu wraz z jego zawartością. Później zobaczymy, że operacja kopiowania ma wiele ciekawych zastosowań.
Ponadto mamy też możliwość usuwania zbiorów. Taka operacja rejestrowana jest w nowej wersji w ten sposób, że nie jest zapamiętywana żadna informacja o usuniętych zbiorach w nowej wersji.

Przykładowy projektPrzepuśćmy, że mamy już zaczęty projekt. Naszym przykładowym projektem będzie projekt o nazwie słownik, którego celem jest napisanie bardzo uproszczonego słownika ortograficznego. Utworzyliśmy już kilka plików i porozmieszczaliśmy je w katalogach w następujący sposób:
slownik/
 bin/
 data/
  slowa.txt
 src/
  Makefile
  sprawdz.c
Po krótce omówmy znaczenie poszczególnych plików.
 • W katalogu bin będą umieszczane pliki wykonywalne. Na razie mamy jeden program o nazwie sprawdz. Makefile powinien być napisany tak, aby plik wykonywalny o nazwie sprawdz był umieszczany właśnie w katalogu bin.
 • W katalogu data będą pliki z danymi. Na razie mamy tam plik slowa.txt, który ma zawierać wszystkie poprawne wyrazy języka polskiego.
 • W katalogu src znajdują się źródła programów (sprawdz.c) oraz Makefile. Działanie programu sprawdz.c ma być następujące. Wczytuje on ze standardowego wejścia wszystkie słowa i wypisuje na standardowe wyjście wszystkie te słowa, które nie występują w słowniku, czyli w pliku slowa.txt. Plik Makefile ma być taki, aby wynikowy program sprawdz był umieszczany w katalogu bin.
Niech dany przykład będzie konkretny. Załóżmy, że mamy już napisane pierwsze wersje powyższych plików. Ich zawartość jest następująca. slowa.txt Zawiera tylko parę przykładowych słów dla testów.
abecadło
słowo
coś
raz
dwa
trzy
Makefile.
CC=gcc
CFLAGS=-Wall
DEST=../bin/sprawdz
 
all: $(DEST)
 
$(DEST): sprawdz.c
	$(CC) $(CFLAGS) -o $@ $^ $(LDFLAGS)
 
clean:
	rm -f $(DEST)
sprawdz.c. Jest to prosta implementacja. Duże i małe litery nie są rozróżniane. Kontrola błędów jest tylko na podstawowym poziomie.
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
 
const char * SLOWNIK = "slowa.txt";
 
int slow;
char **slownik;
 
void wczytaj_slownik(FILE *f)
{
 char buf[128];
 slow = 0;
 while (fscanf(f, "%127s", buf) > 0) {
  if (slow == 0)
   slownik = (char **) malloc(sizeof(char *));
  else
   slownik = (char **) realloc(slownik, (slow + 1) * sizeof(char *));
  slownik[slow] = (char *) malloc((strlen(buf) + 1) * sizeof(char));
  strcpy(slownik[slow], buf);
  slow++;
 }
}
 
int inicjuj_slownik()
{
 FILE *f = fopen(SLOWNIK, "r");
 if (!f) {
  fprintf(stderr, "Nie można otworzyć pliku '%s' do odczytu\n", SLOWNIK);
  return 0;
 }
 wczytaj_slownik(f);
 fclose(f);
 return 1;
}
 
int w_slowniku(char *s)
{
 int i;
 for (i = 0; i < slow; i++)
  if (!strcmp(s, slownik[i]))
   return 1;
 return 0;
}
 
void obrob_wejscie()
{
 char buf[128];
 while (scanf("%127s", buf) > 0)
  if (!w_slowniku(buf))
   printf("%s\n", buf);
}
 
int main()
{
 if (!inicjuj_slownik())
  return 1;
 obrob_wejscie();
 return 0;
}

Wybór struktury katalogów


Dany projekt możemy wrzucić do repozytorium w takiej postaci, w jakiej go trzymamy. Jednakże ze względu na specyfikę Subversion, zostało powszechnie przyjęte stosowanie dodatkowych katalogów. Wiąże się to z tym, że w trakcie trwania projektu będziemy chcieli od czasu do czasu robić kopię wszystkich plików. Zdarza się to na przykład wtedy, gdy mamy już gotową, działającą wersję i chcemy ją sobie zapamiętać. Później możemy powprowadzać dalsze zmiany, ale dzięki kopii zawsze będziemy mogli odtworzyć tą daną wersję. Zazwyczaj przyjmuje się następującą strukturę katalogów:
trunk/
tags/
branches/
 • W katalogu trunk będzie główna ścieżka rozwoju projektu. W tym katalogu będą trzymane wszystkie zbiory i tutaj będzie umieszczana większość zmian.
 • W katalogu tags będą umieszczane kopie projektu. Będziemy tam kopiować określone wersje projektu, na ogół takie, które osiągnęły już pewien planowany stopień rozwoju. Przyjmuje się, że dla takich kopii nie wprowadza się już żadnych zmian (mimo, że system nie zabrania takowych).
 • W katalogu branches podobnie jak w tags będziemy umieszczać kopie projektu, ale w tym przypadku z zamiarem wprowadzenia zmian w tej kopii. Są to tak zwane gałęzie i o ich przeznaczeniu powiemy więcej później.
Zatem repozytorium na początku powinno wyglądać tak:
slownik/
 trunk/
  bin/
  data/
  src/
 tags/
 branches/
a nie tak jak my to aktualnie trzymamy:
slownik/
 bin/
 data/
 src/
Inne aspekty, które można rozważać zanim umieścimy nasz projekt w repozytorium to na przykład to, czy będziemy w danym repozytorium trzymać tylko jeden projekt, czy też kilka. My w tym wykładzie umieścimy w repozytorium tylko ten jeden projekt. Umieścimy katalog slownik w katalogu głównym repozytorium. Moglibyśmy pliki projektu umieścić od razu w katalogu głównym repozytorium:
trunk/
 ...
tags/
branches/
ale w ten sposób ustalilibyśmy z góry, że to repozytorium będzie zawierało tylko jeden projekt. Umieszczając wszystko w osobnym katalogu slownik zostawiamy sobie możliwość dodania w przyszłości, do tego samego repozytorium, nowego projektu, w nowym katalogu, bez robienia bałaganu.

Umieszczenie projektu w repozytorium.Ustaliliśmy, jak chcemy trzymać nasz projekt, więc trzeba przeorganizować to, co aktualnie mamy do postaci, w jakiej chcemy mieć to w repozytorium. W katalogu domowym użytkownika ala mamy:
slownik/
 bin/
 data/
 src/
wykonujemy:
ala@host:~$ mkdir -p do_repozytorium/slownik
ala@host:~$ cp -a slownik/ do_repozytorium/slownik/trunk
ala@host:~$ mkdir -p do_repozytorium/slownik/tags
ala@host:~$ mkdir -p do_repozytorium/slownik/branches
ala@host:~$
Teraz jesteśmy gotowi do wrzucenia projektu do repozytorium. Upewnijmy się jeszcze tylko, że mamy uprawnienia do zapisywania w repozytorium, tzn., czy należymy do grupy staff:
ala@host:~$ groups
users staff
ala@host:~$
OK. Do importowania zbiorów do repozytorium służy komenda import polecenia svn:
ala@host:~$ svn import do_repozytorium/ file:///var/local/repos/ -m "Import pierwszej wersji"
Adding     do_repozytorium/slownik
Adding     do_repozytorium/slownik/trunk
Adding     do_repozytorium/slownik/trunk/src
Adding     do_repozytorium/slownik/trunk/src/sprawdz.c
Adding     do_repozytorium/slownik/trunk/src/Makefile
Adding     do_repozytorium/slownik/trunk/bin
Adding     do_repozytorium/slownik/trunk/data
Adding     do_repozytorium/slownik/trunk/data/slowa.txt
Adding     do_repozytorium/slownik/branches
Adding     do_repozytorium/slownik/tags
 
Committed revision 1.
ala@host:~$
Pierwszym argumentem jest katalog, który chcemy wrzucić do repozytorium, drugim jest URL repozytorium. Ponieważ repozytorium jest lokalne, więc URL zaczyna się od file://. Dodatkowo użyliśmy opcji -m, której argumentem jest komentarz, który będzie zapamiętany jako opis wprowadzonej zmiany w repozytorium. W rezultacie otrzymaliśmy wersję o numerze 1. Wersja ta różni się tym od wersji 0, że dodaliśmy katalog slownik. Upewnijmy się jeszcze, że właściwe katalogi znajdują się w repozytorium za pomocą komendy list:
ala@host:~$ svn list -R file:///var/local/repos
slownik/
slownik/branches/
slownik/tags/
slownik/trunk/
slownik/trunk/bin/
slownik/trunk/data/
slownik/trunk/data/slowa.txt
slownik/trunk/src/
slownik/trunk/src/Makefile
slownik/trunk/src/sprawdz.c
ala@host:~$
Teraz pozostaje nam usunąć tymczasowe pliki:
ala@host:~$ rm -rf do_repozytorium/
ala@host:~$

Podstawowe operacjeKopia robocza

Aby móc pracować na wersji znajdującej się w repozytorium, trzeba pobrać kopię roboczą. Posiadanie kopii roboczej pozwala na łatwe wprowadzanie zmian do repozytorium, porównywanie z wersją w repozytorium, czy też aktualizowanie zbiorów o zmiany znajdujące się już w repozytorium. Tworzymy sobie katalog svn, w którym będziemy przechowywać kopie robocze.
ala@host:~$ mkdir svn
ala@host:~$ cd svn/
ala@host:~$
Dzięki temu nie pomyli nam sie kopia robocza z plikami, które mamy gdzie indziej. Do pobrania kopii roboczej służy komenda checkout lub w skrócie co. Pobierzemy sobie z repozytorium główną wersję, czyli tą znajdującą się w katalogu trunk:
ala@host:~/svn$ svn co file:///var/local/repos/slownik/trunk slownik
A  slownik/src
A  slownik/src/sprawdz.c
A  slownik/src/Makefile
A  slownik/bin
A  slownik/data
A  slownik/data/slowa.txt
Checked out revision 1.
ala@host:~/svn$
Powstał katalog slownik a w nim te pliki, które są w pierwszej wersji naszego projektu. Można zobaczyć, że SVN utworzył również ukryty katalog o nazwie .svn:
ala@host:~/svn$ cd slownik/
ala@host:~/svn/slownik$ ls -a
. .. bin data src .svn
ala@host:~/svn/slownik$
Katalog ten zapamiętuje informacje o tej kopii roboczej. Dzięki tym informacjom praca na kopii roboczej i jednoczesne komunikowanie się z repozytorium jest dużo łatwiejsze. Nie trzeba wiedzieć, co w tym katalogu się znajduje. Najważniejsze, że SVN wie co z tym robić.

Wprowadzanie zmian

Modyfikacja plików

Popracujmy teraz na kopii roboczej znajdujące się w katalogu svn/slownik. Wprowadźmy jakieś proste modyfikacje. W pliku dane/slowa.txt usuńmy słowo abecadło i dodajmy przed słowem raz słowo zero. Plik slowa.txt po modyfikacjach.
słowo
coś
zero
raz
dwa
trzy
W pliku src/Makefile dodajmy opcję -g do zmiennej CFLAGS.
CC=gcc
CFLAGS=-Wall -g
DEST=../bin/sprawdz
 
all: $(DEST)
 
$(DEST): sprawdz.c
	$(CC) $(CFLAGS) -o $@ $^ $(LDFLAGS)
 
clean:
	rm -f $(DEST)

Sprawdzanie dokonanych zmian


Do podsumowania stanu naszej kopii roboczej służy komenda status:
ala@host:~/svn/slownik$ svn status
M   src/Makefile
M   data/slowa.txt
ala@host:~/svn/slownik$
Pliki z literką M zostały zmodyfikowane. Do sprawdzenia, jakich zmian dokonaliśmy, służy komenda diff:
ala@host:~/svn/slownik$ svn diff
Index: src/Makefile
===================================================================
--- src/Makefile    (revision 1)
+++ src/Makefile    (working copy)
@@ -1,5 +1,5 @@
 CC=gcc
-CFLAGS=-Wall
+CFLAGS=-Wall -g
 DEST=../bin/sprawdz
 
 all: $(DEST)
Index: data/slowa.txt
===================================================================
--- data/slowa.txt   (revision 1)
+++ data/slowa.txt   (working copy)
@@ -1,6 +1,6 @@
-abecadło
 słowo
 coś
+zero
 raz
 dwa
 trzy
ala@host:~/svn/slownik$
Za pomocą tej komendy sprawdzamy, jakie zmiany wprowadziliśmy w aktualnej wersji w stosunku do wersji, którą pobraliśmy.

Wycofywanie zmian

Jeśli uznamy, że wprowadzone zmiany nie są w jakiś sposób właściwe i będziemy chcieli się cofnąć do wersji sprzed zmian, z pomocą przychodzi na komenda revert. Na przykład stwierdziliśmy, że zmiany w slowa.txt są bez sensu. Przywracamy wersję z przed zmian następująco:
ala@host:~/svn/slownik$ svn revert data/slowa.txt 
Reverted 'data/slowa.txt'
ala@host:~/svn/slownik$
Możemy sprawdzić, że faktycznie zmiany zostały cofnięte oglądając ten plik, używając komendy diff lub za pomocą komendy status:
ala@host:~/svn/slownik$ svn status
M   src/Makefile
ala@host:~/svn/slownik$
Dla bezpieczeństwa, żeby nie cofnąć przypadkowo swoich zmian, komenda revert wymaga jako argumentów zbiorów, dla których chcemy przywrócić wersję z przed zmian.

Wprowadzanie zmian do repozytoriumWprowadźmy dalsze zmiany. Przejdźmy do katalogu src. Tym razem zmodyfikujmy plik sprawdz.c. Zmiana funkcjonalnie polega na tym, że będziemy rzadziej przydzielać pamięć tablicy slownik, nie tak jak dotychczas powiększać o jeden z każdym nowym słowem, ale jak tylko rozmiar będzie przekraczał potęgę dwójki, to będziemy zwiększać rozmiar tablicy dwa razy. Oto zmiany, jakich dokonamy. Po pierwsze dodamy funkcję potega2 zwracająca, czy liczba jest potęgą dwójki:
int potega2(int n)
{
 return (n & (n - 1)) == 0;
}
oraz zmodyfikujemy funkcję wczytaj_slownik w ten sposób, że powinna ona wyglądać teraz tak:
void wczytaj_slownik(FILE *f)
{
 char buf[128];
 slow = 0;
 while (fscanf(f, "%127s", buf) > 0) {
  if (slow == 0)
   slownik = (char **) malloc(sizeof(char *));
  else if (potega2(slow))
   slownik = (char **) realloc(slownik, (slow * 2) * sizeof(char *));
  slownik[slow] = (char *) malloc((strlen(buf) + 1) * sizeof(char));
  strcpy(slownik[slow], buf);
  slow++;
 }
}
Zmiany powinny w tym pliku wyglądać tak:
ala@host:~/svn/slownik/src$ svn diff sprawdz.c 
Index: sprawdz.c
===================================================================
--- sprawdz.c  (revision 1)
+++ sprawdz.c  (working copy)
@@ -7,6 +7,11 @@
 int slow;
 char **slownik;
 
+int potega2(int n)
+{
+ return (n & (n - 1)) == 0;
+}
+
 void wczytaj_slownik(FILE *f)
 {
  char buf[128];
@@ -14,8 +19,8 @@
  while (fscanf(f, "%127s", buf) > 0) {
   if (slow == 0)
    slownik = (char **) malloc(sizeof(char *));
-  else
-   slownik = (char **) realloc(slownik, (slow + 1) * sizeof(char *));
+  else if (potega2(slow))
+   slownik = (char **) realloc(slownik, (slow * 2) * sizeof(char *));
   slownik[slow] = (char *) malloc((strlen(buf) + 1) * sizeof(char));
   strcpy(slownik[slow], buf);
   slow++;
ala@host:~/svn/slownik/src$
Dla pewności sprawdźmy jeszcze, czy to się kompiluje.
ala@host:~/svn/slownik/src$ make
gcc -Wall -g -o ../bin/sprawdz sprawdz.c 
ala@host:~/svn/slownik/src$
No i sprawdźmy status naszego projektu.
ala@host:~/svn/slownik/src$ cd ..
ala@host:~/svn/slownik$ svn status 
M   src/sprawdz.c
M   src/Makefile
?   bin/sprawdz
ala@host:~/svn/slownik$
Zmodyfikowane są pliki Makefile i sprawdz.c, a plik wykonywalny sprawdz w katalogu bin ma status nieznany (literka ?). Nie chcemy, żeby plik wykonywalny był w repozytorium, więc ignorujemy ten status. Teraz wprowadźmy te zmiany do repozytorium. Służy do tego komenda commit lub w skrócie ci. Jej argumentem są pliki, dla których zmiany chcemy dodać do repozytorium. Ponadto należy dodać komentarz krótko charakteryzujący zmiany, które wprowadziliśmy. Można to zrobić używając opcji -m. W przypadku braku tej opcji zostanie uruchomiony edytor z prośbą o podanie komentarza. Ponieważ charakterystyka zmian dla pliku Makefile i sprawdz.c jest różna, a SVN nie umożliwia różnych komentarzy dla osobnych plików, więc zrobimy dwa commity. Wpierw Makefile:
ala@host:~/svn/slownik$ cd src/
ala@host:~/svn/slownik/src$ svn ci Makefile -m "Dodanie opcji -g"
Sending    Makefile
Transmitting file data .
Committed revision 2.
ala@host:~/svn/slownik/src$
W ten sposób umieściliśmy drugą wersję w repozytorium. Następnie umieszczamy resztę plików z katalogu src, czyli jeden plik sprawdz.c:
ala@host:~/svn/slownik/src$ svn ci -m "Szybsza alokacja tablic"
Sending    src/sprawdz.c
Transmitting file data .
Committed revision 3.
ala@host:~/svn/slownik/src$
W rezultacie mamy w repozytorium trzecią wersję. W tej chwili pliki w kopii roboczej powinny być zgodne z tym co jest w repozytorium. Upewnijmy się:
ala@host:~/svn/slownik/src$ cd ..
ala@host:~/svn/slownik$ svn status
?   bin/sprawdz
ala@host:~/svn/slownik$

Dodawanie zbiorów

Umiemy wprowadzać modyfikacje plików, a jak dodawać nowe pliki lub katalogi? Służy do tego komenda add. Na przykład załóżmy, że postanowiliśmy pisać również dokumentację i umieszczać ją w katalogu doc. Na razie utworzymy tam jeden plik dokumentacja.txt o zawartości:
Dokumentacja projektu slownik
=============================
 
Tutaj będzie dokumentacja
Sprawdźmy jaki jest status:
ala@host:~/svn/slownik$ svn status
?   doc
?   bin/sprawdz
ala@host:~/svn/slownik$
Dodajmy katalog doc:
ala@host:~/svn/slownik$ svn add doc
A     doc
A     doc/dokumentacja.txt
ala@host:~/svn/slownik$
Katalog doc oraz plik się w nim znajdujący dokumentacja.txt został zaplanowany do dodania. Nie zostały umieszczone one w repozytorium, aby tak się stało trzeba użyć operacji komendy ci:
ala@host:~/svn/slownik$ svn ci -m "Dodanie dokumentacji"
Adding     doc
Adding     doc/dokumentacja.txt
Transmitting file data .
Committed revision 4.
ala@host:~/svn/slownik$
Utworzyliśmy wersję o numerze 4, w której pojawiły się nowy katalogi i nowy plik.

Usuwanie zbiorów


Możemy chcieć też usuwać zbiory z projektu. Służy do tego komenda delete lub w skrócie del:
ala@host:~/svn/slownik$ svn del data/slowa.txt 
D     data/slowa.txt
ala@host:~/svn/slownik$
Zaplanowaliśmy usunięcie pliku data/slowa.txt. Plik został usunięty z naszej kopii roboczej. Teraz, żeby usunięcie zostało dokonane także w repozytorium, trzeba by użyć commita. Powiedzmy jednak, że to była pomyłka i nie chcemy usuwać tego pliku. Możemy wycofać tą zmianę (dodawanie i usuwanie zbiorów też jest modyfikacją, tylko że struktury), używając komendy revert. Komenda ta oprócz cofania modyfikacji w plikach może być używana do cofania zaplanowanych dodawań, czy usunięć zbiorów.
ala@host:~/svn/slownik$ svn revert data/slowa.txt
Reverted 'data/slowa.txt'
ala@host:~/svn/slownik$
Można się przekonać, że plik został przywrócony.

Praca równoległaZademonstrujemy teraz jak sobie radzi SVN, gdy więcej niż jeden użytkownik pracuje nad danym projektem. Przypuśćmy, że jest drugi użytkownik o loginie bartek. Żeby pracować nad projektem musi pobrać on swoją wersję roboczą:
bartek@host:~$ mkdir svn
bartek@host:~$ cd svn/
bartek@host:~/svn$ svn co file:///var/local/repos/slownik/trunk slownik
A  slownik/doc
A  slownik/doc/dokumentacja.txt
A  slownik/src
A  slownik/src/sprawdz.c
A  slownik/src/Makefile
A  slownik/bin
A  slownik/data
A  slownik/data/slowa.txt
Checked out revision 4.
bartek@host:~/svn$
Pobrał on ostatnią dostępną w repozytorium wersję, czyli o numerze 4. Przypuśćmy, że Ala i Bartek rozdzielili pracę nad następną wersją programu. Chcą w programie sprawdz.c przyspieszyć wyszukiwanie słów w słowniku. Wpierw trzeba dopisać sortowanie słów w słowniku i tym się zajmie Bartek. Gdy tablica slownik jest posortowana, można do wyszukiwania słów zastosować wyszukiwanie binarne i tym zajmie się Ala. No dobrze, więc postawmy się wpierw w sytuacji Bartka, który pisze sortowanie. Przypuśćmy, że zmodyfikował on plik sprawdz.c w swojej kopii roboczej dopisując sortowanie z użyciem dostępnej funkcji qsort.
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
 
const char * SLOWNIK = "slowa.txt";
 
int slow;
char **slownik;
 
int potega2(int n)
{
 return (n & (n - 1)) == 0;
}
 
void wczytaj_slownik(FILE *f)
{
 char buf[128];
 slow = 0;
 while (fscanf(f, "%127s", buf) > 0) {
  if (slow == 0)
   slownik = (char **) malloc(sizeof(char *));
  else if (potega2(slow))
   slownik = (char **) realloc(slownik, (slow * 2) * sizeof(char *));
  slownik[slow] = (char *) malloc((strlen(buf) + 1) * sizeof(char));
  strcpy(slownik[slow], buf);
  slow++;
 }
}
 
int inicjuj_slownik()
{
 FILE *f = fopen(SLOWNIK, "r");
 if (!f) {
  fprintf(stderr, "Nie można otworzyć pliku '%s' do odczytu\n", SLOWNIK);
  return 0;
 }
 wczytaj_slownik(f);
 fclose(f);
 return 1;
}
 
int w_slowniku(char *s)
{
 int i;
 for (i = 0; i < slow; i++)
  if (!strcmp(s, slownik[i]))
   return 1;
 return 0;
}
 
void obrob_wejscie()
{
 char buf[128];
 while (scanf("%127s", buf) > 0)
  if (!w_slowniku(buf))
   printf("%s\n", buf);
}
 
int main()
{
 if (!inicjuj_slownik())
  return 1;
 obrob_wejscie();
 return 0;
}
Modyfikacja wygląda następująco:
bartek@host:~/svn/slownik$ svn diff
Index: src/sprawdz.c
===================================================================
--- src/sprawdz.c    (revision 4)
+++ src/sprawdz.c    (working copy)
@@ -27,6 +27,12 @@
  }
 }
 
+static int
+cmpstringp(const void *p1, const void *p2)
+{
+ return strcmp(* (char * const *) p1, * (char * const *) p2);
+}
+
 int inicjuj_slownik()
 {
  FILE *f = fopen(SLOWNIK, "r");
@@ -36,6 +42,7 @@
  }
  wczytaj_slownik(f);
  fclose(f);
+ qsort(slownik, slow, sizeof(char *), cmpstringp);
  return 1;
 }
 
bartek@host:~/svn/slownik$
Bartek sprawdził, że się to kompiluje i że działa, więc chce wrzucić zmianę do repozytorium. Ponieważ więcej osób pracuje nad tym projektem, więc jest możliwe, że ktoś jeszcze w międzyczasie wprowadził zmiany. Najpierw Bartek powinien się upewnić, że ma aktualną wersję. Do aktualizowania kopii roboczej służy komenda update lub w skrócie up:
bartek@host:~/svn/slownik$ svn up
At revision 4.
bartek@host:~/svn/slownik$
Została wypisana tylko informacja, że posiadamy aktualną wersję. No to wprowadzamy zmiany do repozytorium:
bartek@host:~/svn/slownik$ svn ci -m "Sortowanie słownika"
Sending    src/sprawdz.c
Transmitting file data .
Committed revision 5.
bartek@host:~/svn/slownik$
Utworzona została wersja numer 5.

Aktualizacja


Wróćmy do Ali. Ala ma napisać przeszukiwanie binarne. Sprawa wydaje się prosta, gdyż w standardowej bibliotece mamy dostępną funkcję bsearch. Ala zmodyfikowała funkcję w_slowniku w programie sprawdz.c tak, że wygląda ona następująco:
int w_slowniku(char *s)
{
 return bsearch(&s, slownik, slow, sizeof(char *), ???) != NULL;
}
Dla jasności zobaczmy jak wygląda diff:
ala@host:~/svn/slownik/src$ svn diff
Index: sprawdz.c
===================================================================
--- sprawdz.c  (revision 3)
+++ sprawdz.c  (working copy)
@@ -41,11 +41,7 @@
 
 int w_slowniku(char *s)
 {
- int i;
- for (i = 0; i < slow; i++)
-  if (!strcmp(s, slownik[i]))
-   return 1;
- return 0;
+ return bsearch(&s, slownik, slow, sizeof(char *), ???) != NULL;
 }
 
 void obrob_wejscie()
ala@host:~/svn/slownik/src$
W miejsce ??? powinna pojawić się funkcja porównująca elementy tablicy zgodna z typem, który jest spodziewany w nagłówku bsearch. Ala się zastanawia jak to zrobić, ale na razie zostawia ten problem. Sprawdzi wpierw, czy Bartek już coś wprowadził do repozytorium. Jak już wspomnieliśmy komenda update służy do aktualizacji kopii roboczej. Ala wykonuje to polecenie:
ala@host:~/svn/slownik/src$ svn up
G  sprawdz.c
Updated to revision 5.
ala@host:~/svn/slownik/src$
Okazuje się, że Bartek wprowadził do repozytorium nową wersję sprawdz.c i ma ona numer 5. Plik sprawdz.c został zaktualizowany , ale nasze zmiany nie zostały zapomniane. Świadczy o tym literka G mówiąca, że zmiany z repozytorium zostały naniesiony do pliku.
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
 
const char * SLOWNIK = "slowa.txt";
 
int slow;
char **slownik;
 
int potega2(int n)
{
 return (n & (n - 1)) == 0;
}
 
void wczytaj_slownik(FILE *f)
{
 char buf[128];
 slow = 0;
 while (fscanf(f, "%127s", buf) > 0) {
  if (slow == 0)
   slownik = (char **) malloc(sizeof(char *));
  else if (potega2(slow))
   slownik = (char **) realloc(slownik, (slow * 2) * sizeof(char *));
  slownik[slow] = (char *) malloc((strlen(buf) + 1) * sizeof(char));
  strcpy(slownik[slow], buf);
  slow++;
 }
}
 
static int
cmpstringp(const void *p1, const void *p2)
{
 return strcmp(* (char * const *) p1, * (char * const *) p2);
}
 
int inicjuj_slownik()
{
 FILE *f = fopen(SLOWNIK, "r");
 if (!f) {
  fprintf(stderr, "Nie można otworzyć pliku '%s' do odczytu\n", SLOWNIK);
  return 0;
 }
 wczytaj_slownik(f);
 fclose(f);
 qsort(slownik, slow, sizeof(char *), cmpstringp);
 return 1;
}
 
int w_slowniku(char *s)
{
 return bsearch(&s, slownik, slow, sizeof(char *), ???) != NULL;
}
 
void obrob_wejscie()
{
 char buf[128];
 while (scanf("%127s", buf) > 0)
  if (!w_slowniku(buf))
   printf("%s\n", buf);
}
 
int main()
{
 if (!inicjuj_slownik())
  return 1;
 obrob_wejscie();
 return 0;
}
Widzimy, że Bartek się napracował i zaimplementował funkcję do porównywania, o którą nam chodziło. Użyjmy jej:
int w_slowniku(char *s)
{
 return bsearch(&s, slownik, slow, sizeof(char *), cmpstringp) != NULL;
}
Sprawdzamy, czy wszystko się kompiluje i działa. Sprawdzamy po raz ostatni, czy mamy aktualną wersję, a następnie wysyłamy zmianę do repozytorium.
ala@host:~/svn/slownik/src$ cd ..
ala@host:~/svn/slownik$ svn up
At revision 5.
ala@host:~/svn/slownik$ svn ci -m "Użycie przeszukiwania binarnego"
Sending    src/sprawdz.c
Transmitting file data .
Committed revision 6.
ala@host:~/svn/slownik$
Zobaczmy jeszcze, jak teraz będzie wyglądała aktualizacja ze strony Bartka:
bartek@host:~/svn/slownik$ svn up
U  src/sprawdz.c
Updated to revision 6.
bartek@host:~/svn/slownik$
Zmienił się jeden plik. Został on zaktualizowany do wersji 6. Plik ten nie był przez nas modyfikowany, więc w tej chwili mamy jego najświeższą wersję. Mówi o tym literka U.

Przeglądanie zmian

Do przeglądania logów ze zmian służy komenda log. Na przykład, aby przejrzeć historię zmian pliku src/sprawdz.c podajemy go jako argument:
ala@host:~/svn/slownik$ svn log src/sprawdz.c 
------------------------------------------------------------------------
r6 | ala | 2006-08-30 23:05:39 +0200 (Wed, 30 Aug 2006) | 1 line
 
Użycie przeszukiwania binarnego
------------------------------------------------------------------------
r5 | bartek | 2006-08-30 22:33:32 +0200 (Wed, 30 Aug 2006) | 1 line
 
Sortowanie słownika
------------------------------------------------------------------------
r3 | ala | 2006-08-30 14:35:50 +0200 (Wed, 30 Aug 2006) | 1 line
 
Szybsza alokacja tablic
------------------------------------------------------------------------
r1 | ala | 2006-08-30 14:22:39 +0200 (Wed, 30 Aug 2006) | 1 line
 
Import pierwszej wersji
------------------------------------------------------------------------
ala@host:~/svn/slownik$
Jeśli nie podamy argumentu, zostanie wyświetlona pełna historia bez pomijania tych wersji, w których nie wystąpiła modyfikacja sprawdz.c.

Konflikty


Przy pracy równoległej nie zawsze jest tak dobrze, że aktualizacja jest bezproblemowa. W sytuacji, gdy dwaj użytkownicy modyfikują tą samą część tego samego pliku, może dojść do tak zwanych konfliktów. Prześledźmy to na przykładzie.

Powstawanie konfliktów


Przypuśćmy, że Ala i Bartek jednocześnie dodają nowe słowa do słownika, czyli do pliku data/slowa.txt. Bartek modyfikuje plik następująco:
abecadło
słowo
coś
zero
raz
dwa
trzy
ananas
banan
japko
dodając słowa zero, ananas, banan i japko, a następnie wprowadza do repozytorium:
bartek@host:~/svn/slownik$ svn ci -m "Nowe słowa"
Sending    data/slowa.txt
Transmitting file data .
Committed revision 7.
bartek@host:~/svn/slownik$
Teraz Ala. Robi on takie modyfikacje:
abecadło
słowo
coś
raz
dwa
trzy
cztery
banan
jabłko
kokos
dodając na koniec słowa cztery, banan, jabłko i kokos. Aktualizuje swoją kopie roboczą:
ala@host:~/svn/slownik$ svn up
C  data/slowa.txt
Updated to revision 7.
ala@host:~/svn/slownik$
Plik slowa.txt został zaktualizowany do wersji 7, ale z konfliktami, o czym świadczy literka C. Zobaczmy co się stało.
ala@host:~/svn/slownik$ cd data/
ala@host:~/svn/slownik/data$ ls
slowa.txt slowa.txt.mine slowa.txt.r6 slowa.txt.r7
ala@host:~/svn/slownik/data$
Widzimy, że przybyło parę wersji pliku slowa.txt. Znaczenie ich jest następujące:
 • slowa.txt.mine zawiera plik slowa.txt z naszej kopii roboczej sprzed dokonania aktualizacji,
 • slowa.txt.r6 zawiera plik slowa.txt w wersji 6 z repozytorium, czyli w wersji, na której pracowaliśmy przed aktualizacją,
 • slowa.txt.r7 zawiera plik slowa.txt w wersji 7 z repozytorium, czyli wersji, która jest ostatnią w repozytorium.
Zawartość samego pliku slowa.txt wygląda tak:
abecadło
słowo
coś
zero
raz
dwa
trzy
<<<<<<< .mine
cztery
banan
jabłko
kokos
=======
ananas
banan
japko
>>>>>>> .r7
Widzimy, że słowo zero zostało dodane bez problemów. Natomiast problem pojawił się pod koniec pliku. Pomiędzy znakami <<<<<<<, a znakami ======= jest to, co wprowadziła Ala, a pomiędzy znakami ======= i >>>>>>> jest to, co wprowadził Bartek. Są to znaczniki miejsc konfliktu, który trzeba rozwiązać.

Rozwiązywanie konfliktówStajemy przed trudnym zadaniem, które polega na zdecydowaniu, co powinno powstać w wyniku zmian Ali i Bartka. To zadanie może być czasami dosyć oczywiste (jak to jest w tym przypadku), ale może też być nieoczywiste i wymagać bezpośredniej komunikacji między Alą, a Bartkiem. W tym przypadku z punktu widzenia Ali, Bartek chciał dodać trzy słowa na końcu pliku. Jedno, którego my nie dodaliśmy - ananas, jedno, które my też dodaliśmy - banan oraz jedno, które my też dodaliśmy, a Bartek wprowadził z błędem. Jasne jest, że powinny znaleźć się wszystkie nowe słowa, ale te napisane bez błędów, zatem plik slowa.txt powinien wyglądać tak:
abecadło
słowo
coś
zero
raz
dwa
trzy
cztery
ananas
banan
jabłko
kokos
Po wprowadzeniu zmian i usunięciu znaczników konfliktu twierdzimy, że konflikt został rozwiązany. Wtedy należy powiadomić o tym SVNa. Służy do tego komenda resolved:
ala@host:~/svn/slownik/data$ svn resolved slowa.txt
Resolved conflicted state of 'slowa.txt'
ala@host:~/svn/slownik/data$ ls
slowa.txt
ala@host:~/svn/slownik/data$
Komenda ta usuwa między innymi dodatkowe pliki, które miały pomagać przy rozwiązaniu konfliktu. Dopiero teraz plik jest gotowy do umieszczenia go repozytorium. Dla pewności obejrzyjmy diffa, czy wygląda sensownie:
ala@host:~/svn/slownik/data$ svn diff
Index: slowa.txt
===================================================================
--- slowa.txt  (revision 7)
+++ slowa.txt  (working copy)
@@ -5,6 +5,8 @@
 raz
 dwa
 trzy
+cztery
 ananas
 banan
-japko
+jabłko
+kokos
ala@host:~/svn/slownik/data$
Wygląda dobrze, a więc commit.
ala@host:~/svn/slownik/data$ svn ci -m "Nowe słowa"
Sending    data/slowa.txt
Transmitting file data .
Committed revision 8.
ala@host:~/svn/slownik/data$

Etykiety i gałęzieOznaczanie wybranych wersji

W pewnym stadium projektu uzyskujemy wersję, która spełnia stawiane przez nas wymagania. Taką wersję warto sobie zapamiętać. Najprościej jest zapamiętać numer wersji w repozytorium danej wersji. Jednak ten numer trzeba by wtedy gdzieś opisać. Dlatego najwygodniej jest zrobić kopię tej wersji pod nazwą mówiącą, co to jest za wersja. Kopiowanie umożliwia komenda copy. Przykładowo spójrzmy na nasz projekt. Uzyskaliśmy szybką wersję programu sprawdz.c i chcemy ją sobie oznaczyć jako wersja o symbolicznym numerze 1.0. Później jeszcze dokonaliśmy jakichś zmian w słowniku slowa.txt, ale to nas nie interesuje i chcemy, aby w tej wersji 1.0 znalazły się słowa nie zawierające ostatnich dodań. Żeby sprawdzić, o jaki numer wersji chodzi, możemy posłużyć się komendą log:
ala@host:~/svn/slownik$ svn log | head -13
------------------------------------------------------------------------
r7 | bartek | 2006-08-31 14:19:26 +0200 (Thu, 31 Aug 2006) | 1 line
 
Nowe słowa
------------------------------------------------------------------------
r6 | ala | 2006-08-30 23:05:39 +0200 (Wed, 30 Aug 2006) | 1 line
 
Użycie przeszukiwania binarnego
------------------------------------------------------------------------
r5 | bartek | 2006-08-30 22:33:32 +0200 (Wed, 30 Aug 2006) | 1 line
 
Sortowanie słownika
------------------------------------------------------------------------
ala@host:~/svn/slownik$
Czyli ostatnie zmiany nie zmieniające słów w słowniku pojawiły się wersji 6 - i to jest wersja w repozytorium, która nas interesuje. Chcemy, aby ta wersja dostała symboliczną nazwę 1.0. Najprościej jest to zrobić przez skopiowanie plików do odpowiedniego katalogu. Mamy w tym celu w repozytorium przewidziany katalog tags, którego zadaniem jest tak naprawdę przechowywanie kopii wybranych przez nas wersji.
ala@host:~/svn/slownik$ svn copy -r 6 file:///var/local/repos/slownik/trunk \
> file:///var/local/repos/slownik/tags/1.0 -m "Utworzenie etykiety '1.0'"
 
Committed revision 9.
ala@host:~/svn/slownik$
Powyższe polecenie utworzyło w repozytorium nową wersję o numerze 9. Różni się ona od wersji 8 tylko tym, że pojawił się w niej nowy katalog slownik/tags/1.0, który jest kopią katalogu slownik/trunk, ale z wersji o numerze 6. Gdybyśmy pominęli opcję -r 6 byłaby to kopia z ostatniej wersji, czyli z wersji o numerze 8. Widzimy teraz, czemu warto było na początku umieścić cały projekt w dodatkowym katalogu trunk - po to, aby wygodnie można było robić jego kopie. Powstały katalog 1.0 w katalogu slownik/tags nazywamy etykietą. Za pomocą tej etykiety (czyli tak naprawdę katalogu) możemy się później odwoływać w celu uzyskania konkretnej wersji. Komenda copy jest bardzo tania i nie musimy sie martwić, że jeśli wykonamy za dużo kopii, to zapchamy dostępną przestrzeń dyskową. SVN nie kopiuję całego drzewa katalogów plik po pliku, a jedynie zapamiętuje w sposób leniwy informację, że dany katalog jest kopią takiego katalogu z takiej wersji. Robi to w czasie i pamięci O(1).

EksportowanieAby docenić wartość etykiet, spróbujmy wyeksportować paczkę z daną wersją z repozytorium. Chodzi oczywiście o wersję z etykietą 1.0. Do wyciągania z repozytorium plików bez tworzenia już żadnych katalogów administracyjnych (np. katalogów .svn tak jak ma się to przy komendzie checkout) służy komenda export:
ala@host:~$ svn export file:///var/local/repos/slownik/tags/1.0 slownik-1.0
A  slownik-1.0
A  slownik-1.0/doc
A  slownik-1.0/doc/dokumentacja.txt
A  slownik-1.0/src
A  slownik-1.0/src/sprawdz.c
A  slownik-1.0/src/Makefile
A  slownik-1.0/bin
A  slownik-1.0/data
A  slownik-1.0/data/slowa.txt
Exported revision 9.
ala@host:~$
W ten sposób otrzymaliśmy katalog slownik-1.0 z żądaną przez nas wersją, która zawiera wyłącznie interesujące nas pliki. Jeśli byśmy nie mieli etykiety, to dokładnie ten sam efekt osiągnęlibyśmy poleceniem:
ala@host:~$ svn export -r 6 file:///var/local/repos/slownik/trunk slownik-1.0

Rozgałęzianie projektu

W trakcie tworzenia projektu możemy chcieć wprowadzać równolegle kilka różnych modyfikacji. Jedne modyfikacje mogą być bardziej skomplikowane i trwać dłużej, inne mogą być znacznie prostsze i można je wprowadzać bardzo szybko. Możliwe jest, że dodanie pewnej nowej funkcjonalności może trwać tygodniami, a kod programu, który będzie powstawał podczas takiej zmiany, nie będzie funkcjonalny, tzn. może się nawet nie kompilować. Tu pojawia się problem, gdyż jeśli więcej osób pracuje nad projektem, to pozostali autorzy powinni mieć dostępny kod stabilny. Mogą oni chcieć wprowadzać prostsze zmiany, skompilować sobie program i przetestować go. Jedne rozwiązanie jest takie, że osoby odpowiedzialne, za wprowadzenie większej zmiany, będą ją robiły u siebie lokalnie i nie będą nic wprowadzały do repozytorium dopóki, dopóty modyfikacja nie będzie w pełni gotowa. W ten sposób jednak, przy wprowadzaniu tej większej modyfikacji, pozbawiamy możliwości korzystania z kontroli wersji w Subversion. Właściwym podejściem w takiej sytuacji jest stworzenie kopii projektu w repozytorium i nanoszenie modyfikacji pracując na tej kopii. W ten sposób praca nad nową funkcjonalnością nie będzie kolidowała z główną ścieżką projektu, a dodatkowo można wprowadzać zmiany do repozytorium. Później przy zakończeniu tej modyfikacji, można nanieść zmiany, które zostały wprowadzone w tej kopii, do właściwych źródeł projektu. Taką kopię nazywamy gałęzią. Prześledźmy to na przykładzie naszego projektu. Chcemy wprowadzić modyfikację polegającym na tym, że program sprawdz sprawdzałby swoje argumenty i w przypadku, gdy zostałyby one podane czytałby wejście z plików podanych w argumentach zamiast ze standardowego wejścia. Zakładając, że ta modyfikacja będzie większa, chcemy wprowadzać ją w nowej gałęzi. Możliwe są dwa sposoby przejścia do pracy w gałęzi. Wpierw omówimy jak wygląda pierwszy sposób opisując tylko jak wyglądają odpowiednie polecenia. Następnie omówimy drugą metodę stosując ją bezpośrednio na naszym projekcie. Aby utworzyć gałąź można użyć polecenia:
$ svn copy file:///var/local/repos/slownik/trunk \
> file:///var/local/repos/slownik/branches/uzycie_argumentow -m "Utworzenie gałęzi 'uzycie_argumentow'"
Polecenie to niczym nie różni się od polecenia, które używaliśmy do tworzenia nowych etykiet. Technicznie za tym jest to dokładnie to samo. Różnicę nadajemy my tylko tym, że kopia jest robiona do katalogu o innej nazwie i tym, że umawiamy się, że będziemy mogli robić zmiany (przy etykietach umawialiśmy się, że kopii już nie modyfikujemy). Takie rozróżnienie może wydawać się nieco sztuczne, ale jest to dobra praktyka. Jak mamy już utworzoną w repozytorium gałąź, możemy zacząć na niej pracować. Potrzebujemy nowej kopii roboczej. W tym celu można użyć komendy checkout:
$ svn co file:///var/local/repos/slownik/branches/uzycie_argumentow slownik-uzycie_argumentow
W katalogu slownik-uzycie_argumentow powinniśmy teraz mieć już odpowiednią gałąź. Możemy pracować w tym katalogu. Naniesione zmiany będą wprowadzane w repozytorium w katalogu branches/uzycie_argumentow, a zatem główna ścieżka projektu trunk pozostanie nienaruszona. Omówmy teraz drugą metodę w praktyce na uproszczonym przykładzie. Pracujemy cały czas na kopii roboczej głównej ścieżki projektu, tj. kopii roboczej katalogu trunk. Załóżmy, że zaczeliśmy modyfikować już program sprawdz.c pod kątem dodania obsługi argumentów. Przypuśćmy, że Ala zmieniła funkcję main następująco:
int main(int argc, char *argv[])
{
 if (!inicjuj_slownik())
  return 1;
 if (argc == 0) /* po staremu */
  obrob_wejscie();
 else {
  /* tutaj obrobimy pliki znajdujące się w argumentach */
 }
 return 0;
}
W tym momencie Ala się zacięła, nie wie co zrobić dalej i chciała by zmiany zapamiętać w repozytorium. W ogóle to chciałaby wprowadzić te zmiany w odpowiedniej gałęzi, gdyż nie chce nic psuć w głównej ścieżce. Wpierw tworzy gałąź
ala@host:~/svn/slownik$ svn copy file:///var/local/repos/slownik/trunk \
> file:///var/local/repos/slownik/branches/uzycie_argumentow -m "Utworzenie gałęzi 'uzycie_argumentow'"
 
Committed revision 10.
ala@host:~/svn/slownik$
Teraz chciała by swoje zmiany wprowadzić do tej gałęzi, czyli do katalogu branches/uzycie_argumentow, ale aktualna kopia robocza jest wzięta z katalogu trunk. Według pierwszej metody trzeba by utworzyć nową kopię roboczą z odpowiedniego katalogu, ale wtedy stracilibyśmy swoje zmiany. Można by je oczywiście ewentualnie nanieść jeszcze raz. Jest na szczęście prostsza metoda. Otóż możemy przełączyć kopię roboczą na inny katalog w repozytorium za pomocą komendy switch:
ala@host:~/svn/slownik$ svn switch file:///var/local/repos/slownik/branches/uzycie_argumentow .
At revision 10.
ala@host:~/svn/slownik$
Można sprawdzić, że nasze zmiany zostały zachowane.
ala@host:~/svn/slownik$ svn diff
Index: src/sprawdz.c
===================================================================
--- src/sprawdz.c    (revision 10)
+++ src/sprawdz.c    (working copy)
@@ -59,10 +59,14 @@
    printf("%s\n", buf);
 }
 
-int main()
+int main(int argc, char *argv[])
 {
  if (!inicjuj_slownik())
   return 1;
- obrob_wejscie();
+ if (argc == 0) /* po staremu */
+  obrob_wejscie();
+ else {
+  /* tutaj obrobimy pliki znajduące się w argumentach */
+ }
  return 0;
 }
ala@host:~/svn/slownik$
Teraz możemy wprowadzić je do repozytorium.
ala@host:~/svn/slownik$ svn ci -m "Przygotowanie obróbki argumentów"
Sending    src/sprawdz.c
Transmitting file data .
Committed revision 11.
ala@host:~/svn/slownik$
Powróćmy teraz do Bartka. Wykonajmy u niego zaległa aktualizację:
bartek@host:~/svn/slownik$ svn update
U  data/slowa.txt
Updated to revision 11.
bartek@host:~/svn/slownik$
Widzimy, że został tylko zaktualizowany plik slowa.txt. Jest to jeszcze zaległa aktualizacja, w której Ala dodawała nowe słowa. Jak się można było spodziewać, plik src/sprawdz.c nie został zaktualizowany. Jest to logiczne, gdyż Ala zmieniała tak naprawdę plik w repozytorium slownik/branches/uzycie_argumentow/src/sprawdz.c, a nie slownik/trunk/src/sprawdz.c. Bartek wprowadzi jakieś drobne modyfikacje. Powiedzmy, że pododaje słowa kluczowe static przed wszystkimi symbolami globalnymi (zmienne i funkcje oprócz main). Zamieszczamy diffa, aby pokazać zmiany.
bartek@host:~/svn/slownik$ svn diff
Index: src/sprawdz.c
===================================================================
--- src/sprawdz.c    (revision 11)
+++ src/sprawdz.c    (working copy)
@@ -2,17 +2,17 @@
 #include <stdlib.h>
 #include <string.h>
 
-const char * SLOWNIK = "slowa.txt";
+static const char * SLOWNIK = "slowa.txt";
 
 int slow;
 char **slownik;
 
-int potega2(int n)
+static int potega2(int n)
 {
  return (n & (n - 1)) == 0;
 }
 
-void wczytaj_slownik(FILE *f)
+static void wczytaj_slownik(FILE *f)
 {
  char buf[128];
  slow = 0;
@@ -33,7 +33,7 @@
  return strcmp(* (char * const *) p1, * (char * const *) p2);
 }
 
-int inicjuj_slownik()
+static int inicjuj_slownik()
 {
  FILE *f = fopen(SLOWNIK, "r");
  if (!f) {
@@ -46,12 +46,12 @@
  return 1;
 }
 
-int w_slowniku(char *s)
+static int w_slowniku(char *s)
 {
  return bsearch(&s, slownik, slow, sizeof(char *), cmpstringp) != NULL;
 }
 
-void obrob_wejscie()
+static void obrob_wejscie()
 {
  char buf[128];
  while (scanf("%127s", buf) > 0)
bartek@host:~/svn/slownik$
Wprowadza te zmiany do repozytorium.
bartek@host:~/svn/slownik$ svn ci -m "Dodanie brakujących static"
Sending    src/sprawdz.c
Transmitting file data .
Committed revision 12.
bartek@host:~/svn/slownik$
Wróćmy do Ali.
ala@host:~/svn/slownik$ svn update
At revision 12.
ala@host:~/svn/slownik$
Aktualizacja nie spowodowała zmian żadnych plików. Ala bierze się do pracy i kończy modyfikację. Zmianie ulegają tylko dwie ostatnie funkcje w pliku sprawdz.c.
void obrob_wejscie(FILE *f)
{
 char buf[128];
 while (fscanf(f, "%127s", buf) > 0)
  if (!w_slowniku(buf))
   printf("%s\n", buf);
}
 
int main(int argc, char *argv[])
{
 if (!inicjuj_slownik())
  return 1;
 if (argc == 0)
  obrob_wejscie(stdin);
 else {
  int i;
  for (i = 1; i <= argc; ++i) {
   FILE *f = fopen(argv[i], "r");
   if (!stdin) {
    fprintf(stderr, "Nie można otworzyć pliku '%s'\n", argv[i]);
    return 1;
   }
   obrob_wejscie(f);
   fclose(f);
  }
 }
 return 0;
}
Zmiany wprowadzane są do repozytorium.
ala@host:~/svn/slownik/src$ svn ci -m "Dodanie obrabiania plików w argumentach"
Sending    src/sprawdz.c
Transmitting file data .
Committed revision 13.
ala@host:~/svn/slownik/src$

Scalanie

Ala zamknęła nanoszenie zmian w gałęzi. Modyfikacja została ostatecznie zakończona. Teraz przyszedł czas na naniesienie zmian z gałęzi do głównej ścieżki projektu. Taką operacją nazywamy scalaniem. Wpierw trzeba przejść do wersji roboczej, która odpowiada katalogowi trunk. Można to zrobić poprzez zrobienie checkout odpowiedniego katalogu z repoztorium. W naszym przykładzie użyjemy ponownie komendy switch:
ala@host:~/svn/slownik$ svn switch file:///var/local/repos/slownik/trunk .
U  src/sprawdz.c
Updated to revision 13.
ala@host:~/svn/slownik$
Można sprawdzić, czy plik sprawdz.c zawiera teraz tylko modyfikacje Bartka (bez kodu z obsługą argumentów). W tej kopii roboczej naniesiemy jeszcze raz zmiany, które Ala nanosiła pracowicie w gałęzi uzycie_argumentow. Oczywiście nie trzeba już tu pisać kodu ponownie, a jedynie pobrać odpowiednie zmiany z repozytorium. W tym celu musimy znać wersję sprzed zmian w danej gałęzi i wersję, w której już wszystkie zmiany są naniesione. SVN mając ustalone dwie wersje, potrafi zobaczyć jaka jest między nimi różnica i nanieść te zmiany do bieżącej kopii roboczej. Do tego służy komenda merge. Wersja, w której już wszystkie zmiany w gałęzi są wprowadzone to w tym przypadku po prostu ostatnia wersja znajdująca się w repozytorium, którą reprezentuje słowo HEAD. Musimy jeszcze znaleźć numer wersji, w której nie było jeszcze naniesionych żadnych zmian, czyli najlepiej wersję, w której dana gałąź powstała. Numer ten mogliśmy sobie zapamiętać, ale w przypadku, gdy go zapomnimy z pomocą przychodzi komenda log.
ala@host:~/svn/slownik$ svn log file:///var/local/repos/slownik | grep -B 2 "uzycie_argumentow"
r10 | ala | 2006-09-06 13:51:10 +0200 (Wed, 06 Sep 2006) | 1 line
 
Utworzenie gałęzi 'uzycie_argumentow'
ala@host:~/svn/slownik$
Tym razem użyliśmy komendy log z argumentem z lokalizacją znajdujacą się w repozytorium, gdyż chcieliśmy otrzymać komunikaty dotyczące wszystkich zmian w projekcie slownik, a nie tylko te, które są w katalogu trunk. W wyniku widzimy, że szukaną wersją początku gałęzi jest 10. Teraz mamy już wszystkie dane, aby użyć komendy merge.
ala@host:~/svn/slownik$ svn merge -r 10:HEAD file:///var/local/repos/slownik/branches/uzycie_argumentow
C  src/sprawdz.c
ala@host:~/svn/slownik$
Komenda merge ma kilka różnych składni. Powyższa mówi, żeby nanieść zmiany od wersji 10 do ostatniej z podanego katalogu. W wyniku scalania pojawił się konflikt w pliku sprawdz.c. Taka sytuacja może często się pojawiać w wyniku scalania większych zmian. Konflikty trzeba poprawić. W tym przypadku konflikt jest dosyć oczywisty. Pojawił on się w nagłówku funkcji obrob_wejscie:
<<<<<<< .working
static void obrob_wejscie()
=======
void obrob_wejscie(FILE *f)
>>>>>>> .merge-right.r13
Czyli w międzyczasie ktoś dodał static, a my dodaliśmy argument. Jasne zatem jest, że po scaleniu nagłówek funkcji powinien wyglądać tak:
static void obrob_wejscie(FILE *f)
poprawiamy to, oznajmiamy usunięcie konfliktu
ala@host:~/svn/slownik$ svn resolved src/sprawdz.c
Resolved conflicted state of 'src/sprawdz.c'
ala@host:~/svn/slownik$
i wprowadzamy do repozytorium:
ala@host:~/svn/slownik$ svn ci -m "Dodanie zmian z gałęzi 'uzycie_argumentow'"
Sending    src/sprawdz.c
Transmitting file data .
Committed revision 14.
ala@host:~/svn/slownik$
Tym samym scalanie zmian z gałęzi zostało zakończone i wprowadzone do repozytorium.