Kolokwium 2014/2015

Zadanie 1

Rozważamy klasę \(\mathcal{A}\) wszystkich grafów \(\mathfrak{G}\) (gotyckie G), skończonych i nieskończonych, których wierzchołki można pokolorować pewną skończoną liczbą kolorów tak, że każdy trójkąt zawarty w \(\mathfrak{G}\) ma wierzchołki 3 różnych kolorów.

Udowodnij że \(\mathcal{A}\) nie jest aksjomatyzowalne żadnym zbiorem zdań logiki pierwszego rzędu nad sygnaturą składającą się wyłącznie z relacji krawędzi \(E\).

Zadanie 2

Niech dane będą dwa grafy: \(\mathfrak{G}\) (gotyckie G) będący szkieletem sześcianu (8 wierzchołków, 12 krawędzi) i \(\mathfrak{H}\) (gotyckie H) będący kopią \(\mathfrak{G}\) pozbawioną jednej krawędzi.

Napisz zdanie o minimalnym zagnieżdżeniu kwantyfikatorów, rozróżniające \(\mathfrak{G}\) i \(\mathfrak{H}\). Uzasadnij poprawność zdania, nie uzasadniaj minimalności zagnieżdżenia.

Zadanie 3

Rozstrzygnij, czy następująca formuła jest twierdzeniem logiki intuicjonistycznej:

\((p\to q)\to((r\to q)\to(r\to p)).\)