Ciała skończone

Wstęp


Ciała odgrywają olbrzymią rolę we wszystkich prawie dziedzinach matematyki. Chyba najbardziej znanym ciałem jest zbiór liczb rzeczywistych z dodawaniem i mnożenie. Wraz z ciałem liczb zespolonych, ciało liczb rzeczywistych stanowi podstawę Analizy Matematycznej. Ten wykład poświęcony jest podstawowym własnościom ciał skończonych.

Koncepcje ciała stosowali jako pierwsi Niels Abel i Evariste Galois w swoich pracach dotyczących rozwiązywalności równań algebraicznych. W 1893, Heinrich Weber podał pierwszą kompletną definicję abstrakcyjnego ciała. W 1910, Ernst Steinitz opublikował pracę, która dała podstawy współczesnej teorii ciał.