Komponenty jądra w planowaniu

Komponenty jądra w planowaniu


W różnych systemach operacyjnych stosowana jest różna terminologia do określania komponentów jądra, istotnych w szeregowaniu zadań. Nie zawsze też komponenty te da się wyodrębnić strukturalnie. Funkcjonalnie jednak można oddzielić samo planowanie od realizacji decyzji, wynikających z tego planowania. Za planowanie, czyli utrzymywanie odpowiednich danych o procesach i ich powiązaniach, na podstawie których można wybrać następny proces do wykonania, odpowiedzialny jest planista krótkoterminowy (planista przydziału procesora, ang. scheduler). Zmiany wykonywanego proces, czyli przełączenia kontekstu, dokonuje ekspedytor.

  • Planista krótkoterminowy (ang. CPU scheduler) — wyznacza wartość priorytetu procesów gotowych i wybiera proces (o najwyższym priorytecie) do wykonania.
  • Ekspedytor (zwany również dyspozytorem) ang. dispatcher) — realizuje przekazanie sterowania do procesu wybranego przez planistę (dokonuje przełączenia kontekstu).