programowanie imperatywne

warning: Creating default object from empty value in /usr/share/drupal6/modules/taxonomy/taxonomy.pages.inc on line 33.

Ćwiczenia 17: Imperatywne wskaźnikowe struktury danych

 1. Zaimplementuj kolejki FIFO+LIFO jako imperatywne listy dwukierunkowe.
 2. Dana jest definicja typu elementów tworzących listy wskaźnikowe:

     type 'a option = None | Some of 'a
     type 'a elem = {v: 'a; mutable next: 'a lista}
     and 'a lista = 'a elem option
   
  1. Napisz procedurę \(\mathtt{petla}: \mathtt{lista} \to \mathtt{unit}\), która mając daną listę jednokierunkową, tworzy z niej listę cykliczną, ale z odwróconym kierunkiem wskaźników.

Ćwiczenia 16: Programowanie imperatywne

Ćwiczenia na konstrukcje imperatywne:

 1. Napisz moduł Counter o następującej sygnaturze:

   
     module type COUNTER = sig
      type counter
      val make : unit -> counter
      val inc : counter -> int
      val reset : unit -> unit
     end;;
   

  Procedura make tworzy nowy licznik o początkowej wartości 0.
  Procedura inc zwiększa licznik o 1 i zwraca jego nową wartość.
  Procedura reset ustawia wartość wszystkich liczników na 0.

Subskrybuje zawartość