Ćwiczenia 7: grupy

Zadanie 1

Znajdź minimalny zbiór generatorów grupy Sn.

Zadanie 2

Opisz wszystkie grupy rzędów 1,...,7.

Zadanie 3

Udowodnij, że grupa A4 nie zawiera podgrupy rzędu 6.

Zadanie 4

Rozstrzygnij, czy grupa S4 zawiera podgrupę
(a) Z2⊕Z3
(b) Z2⊕Z4

Zadanie 5

Podaj liczbę elementów każdego rzędu w grupie Z4⊕Z10.

Zadanie 6

Znajdź rząd podgrupy Sn generowanej przez n-cykle.