Algorytmy tekstowe

Opis

Projektowanie i analiza algorytmów związanych z tekstami i ciągami. Zasadniczym problemem jest zrozumienie struktury wielu skomplikowanych algorytmów oraz różnego typu technik algorytmicznych i struktur danych związanych z tekstami (drzewa sufiksowe, tablice sufiksowe, grafy podsłów). Klasyczne problemy algorytmiczne związane są z szukaniem (lub wykrywaniem) wzorca, regularnością i kompresją tekstów. Charakter przedmiotu jest przede wszystkim algorytmiczny, ale zawiera też skromny fragment kombinatoryki tekstów.

Autorzy

 • Wojciech Rytter — Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
 • Bartosz Szreder — Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki

Wymagania wstępne

 • Wstęp do programowania
 • Matematyka dyskretna
 • Algorytmy i struktury danych

Zawartość

 • Wprowadzenie do podstawowych własności tekstów
  • prosta kombinatoryka okresowości
  • przykłady ciekawych ciągów
 • Algorytmy wyszukiwania dokładnych wystąpień wzorca
  • algorytmy Morrisa-Pratta i Knutha-Morrisa-Pratta
  • algorytmy z małą pamięcią
 • Struktury danych reprezentujące zbiów wszystkich podsłów
  • Drzewa sufiksowe
  • Tablice sufiksowe
  • Grafy podsłów
 • Regularności w tekstach
  • powtórzenia
  • kompresja LZ
 • Algorytmy aproksymacyjnego dopasowywania tekstu
  • odległość edycyjna
  • teksty z symbolem uniwersalnym (don't care)
 • Równoważność kwadratowa tekstów

Literatura

Materiały elektroniczne