Bazy danych

Opis
Funkcje i struktury systemów baz danych oraz przegląd modeli danych. Relacyjne bazy danych. Języki zapytań do relacyjnych baz danych (algebra relacji, logika pierwszego rzędu, SQL i Datalog). Projektowanie baz danych, teoria postaci normalnych i modelowanie encja-związek. Fizyczne aspekty wykonywania zapytań i składowania danych, metody optymalizacji zapytań, przetwarzanie transakcji i rozproszone bazy danych.

Sylabus

Autor

 • Krzysztof Stencel — Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki, Instytut Informatyki

Wymagania wstępne

 • Architektura komputerów i sieci
 • Podstawy matematyki
 • Programowanie obiektowe

Zawartość

 • Funkcje i struktura systemów baz danych.
 • Przegląd różnych modeli danych.
 • Relacyjny model danych.
 • Operacje algebry relacji i SQL jako przykłady języków zapytań.
 • Zależności funkcyjne i postaci normalne.
 • Modelowanie danych - poziom pojęciowy.
 • Modelowanie danych - poziom logiczny.
 • Fizyczna organizacja danych w bazach danych.
 • Fizyczne aspekty wykonywania zapytań.
 • Modelowanie danych - poziom fizyczny.
 • Oprogramowanie strony serwera bazy danych.
 • Przetwarzanie transakcji.
 • Rozproszone bazy danych.

Literatura

 • J. Ulmann, J. Widom, Podstawowy wykład z systemów baz danych, WNT 2000.

 • K. Stencel, L.Banachowski, Bazy danych. Projektowanie aplikacji na serwerze, EXIT, 2001.

Moduły


Wykłady

 1. Wprowadzenie
 2. Relacyjny model danych
 3. Modelowanie danych Model związków-encji
 4. Transformacja modelu ER do modelu relacyjnego
 5. Normalizacja schematów logicznych relacji
 6. Organizacja plików
 7. Indeksy
 8. Przetwarzanie transakcyjne
 9. Algorytmy zarządzania współbieżnym wykonywaniem transakcji
 10. Algorytm zarządzania współbieżnym wykonywaniem transakcji część II
 11. Recovery - Transakcyjne odtwarzanie bazy danych po awarii
 12. Optymalizacja zapytań część I
 13. Optymalizacja zapytań część II