Sieci komputerowe

Opis

Celem przedmiotu jest przedstawienie obecnego stanu rozwoju sieci komputerowych. Omawiane są podstawowe rodzaje sieci komputerowych i ich topologie oraz zasadnicze protokoły sieciowe: ATM, Ethernet, Frame Relay i rodzina protokołów TCP/IP. Przedstawione zostały zasady funkcjonowania sieci LAN i WAN, a także stosunkowo nowe zagadnienia dotyczące transmisji bezprzewodowej. We wszystkich wykładach szczególny nacisk położono na aspekty bezpieczeństwa i niezawodności wymiany informacji. Przedmiot powinien umożliwić nie tylko zrozumienie zasad funkcjonowania współczesnych sieci komputerowych, ale także dać podstawy teoretyczne do samodzielnego projektowania tego typu sieci.

Sylabus


Autor

Zawartość

Moduły


Wykłady

 1. Sieci komputerowe
 2. Media
 3. Ethernet
 4. WAN
 5. Protokoły warstwy Internetowej stosu TCP/IP: IP, ICMP, IGMP
 6. Adresacja IP
 7. Uzyskiwanie adresu IP
 8. Protokoły warstwy transportowej stosu protokołów TCP/IP
 9. DNS
 10. Routing IP M10.1
 11. Wprowadzenie do sieci bezprzewodowaych WLAN
 12. Usługi sieciowe
 13. Ochrona danych w sieci

Laboratoria