Planowanie wywłaszczające i niewywłaszczające

Tryb decyzjiTryb decyzji można sklasyfikować jako wywłaszczeniowy lub niewywłaszczeniowy.

W schemacie niewywłaszczeniowym procesor traktowany jest jako zasób niewywłaszczalny. Nie można go odebrać procesowi, ale proces może się go zrzec dobrowolnie (służy do tego np. funkcja yield, dostępna w niektórych systemach) lub się zakończyć. Rezygnacja z procesora jest też uboczną konsekwencją wejścia w stan oczekiwania (np. w wyniku zażądania operacji wejścia-wyjścia).

W schemacie wywłaszczeniowym, w ramach kontrolnego przekazania sterowania do jądra systemu operacyjnego może zostać podjęta decyzja o przełączeniu kontekstu pomimo, że wykonywany proces nie zażądał żadnej usługi, oznaczającej rezygnację z procesora. Przechodzi on wówczas do stanu gotowy, a rozpoczyna się wykonywanie innego procesu.

Podejmowanie decyzji o wywłaszczeniuTypowe przypadki odebrania procesora wynikają z upływu kwantu czasu lub z pojawienia się procesu gotowego o wyższym priorytecie, niż dotychczas wykonywany. Pojawienie się takiego procesu może być następstwem:

  • przyjęcia nowego procesu,
  • zajścia zdarzenia, oczekiwanego przez proces (np. zakończenie operacji wejścia wyjścia, otrzymania sygnału synchronizacji),
  • wzrostu priorytetu procesu gotowego, co może mieć miejsce wówczas, gdy priorytety procesów zmieniają się i przeliczane są częściej, niż to wynika z upływu kwantu czasu, czy opuszczenie procesora przez proces.