Skip to Content

Odpowiedzi, wskazówki do zadań

Odpowiedź do zadania 1.10.1: 142 liczby

Odpowiedź do zadania 1.10.2: 129 liczb

Odpowiedź do zadania 1.10.3: 215 liczb

Odpowiedź do zadania 1.10.4: 286 liczb

Odpowiedź do zadania 1.10.5: 271 liczb

Odpowiedź do zadania 1.10.6: 36 wyników

Odpowiedź do zadania 1.10.7: 62 ciągi

Odpowiedź do zadania 1.10.8: 2n ciągów

Odpowiedź do zadania 1.10.9: 2n + 1 − 2 ciągi

Odpowiedź do zadania 1.10.10: 64 wyrazy

Odpowiedź do zadania 1.10.11: \(6\, 000\, 000\) numerów

Odpowiedź do zadania 1.10.12: \(138\, 240\, 000\) tablic

Odpowiedź do zadania 1.10.13: 320 liczb

Odpowiedź do zadania 1.10.14: 328 liczb

Odpowiedź do zadania 1.10.15: 336 sposobów

Odpowiedź do zadania 1.10.16: 120 meczów

Odpowiedź do zadania 1.10.17: 4 osoby

Odpowiedź do zadania 1.10.18: 2 osoby

Odpowiedź do zadania 1.10.19: 4 osoby

Odpowiedź do zadania 1.10.20: 4 osoby

Odpowiedź do zadania 1.10.21: 10 osób

Odpowiedź do zadania 1.10.22: 16 osób

Odpowiedź do zadania 1.10.23: 15120 sposobów

Odpowiedź do zadania 1.10.24: 720 sposobów

Odpowiedź do zadania 1.10.25: 30240 sposobów

Odpowiedź do zadania 1.10.26: \(1\, 048\, 576\) wyrazów

Odpowiedź do zadania 1.10.27: \(1\, 663\, 200\) sposobów

Odpowiedź do zadania 1.10.28: 144 sposoby

Odpowiedź do zadania 1.10.29: 21 sposobów

Odpowiedź do zadania 1.10.30: 56 podzbiorów

Odpowiedź do zadania 1.10.31: 42504 sposoby

Odpowiedź do zadania 1.10.32: \(635\, 013\, 559\, 600\) sposobów

Odpowiedź do zadania 1.10.33: \(13\, 983\, 816\) sposobów

Odpowiedź do zadania 1.10.34: 18876 sposobów

Odpowiedź do zadania 1.10.35: \(8\, 211\, 173\, 256\) sposobów

Odpowiedź do zadania 1.10.36: \(98\, 534\, 079\, 072\) sposoby

Odpowiedź do zadania 1.10.37: \(66\, 905\, 856\, 160\) sposobów

Odpowiedź do zadania 1.10.38: \(136\, 852\, 887\, 600\) sposobów

Odpowiedź do zadania 1.10.39: Odpowiednie liczby przypadków wynoszą: \(6\, 708\, 426\, 560\) \(9\, 279\, 308\, 324\) \(2\, 264\, 093\, 964\) \(2\, 570\, 881\, 764\)

Odpowiedź do zadania 1.10.40: \(6\, 035\, 420\, 160\, 000\) sposobów

Odpowiedź do zadania 1.10.41: 15 sposobów

Odpowiedź do zadania 1.10.42: \(\displaystyle \frac{(mn)! }{ (m!)^ n \cdot n!}\) sposobów

Odpowiedź do zadania 1.10.43: Skorzystaj z poprzedniego zadania; podstaw m = n .

Odpowiedź do zadania 1.10.44: Każdy podzbiór zbioru n -elementowego jest zbiorem k -elementowym dla jednego k takiego, że \(0 \le k \le n\) .

Odpowiedź do zadania 1.10.45: Z grupy n osób wybierz m osób, które pojadą na wycieczkę, a z nich jeszcze k osób, które wezmą prowiant.

Odpowiedź do zadania 1.10.46: Z grupy n kobiet i m mężczyzn wybierz k osób (por. zadanie 1.8.7. ).

Odpowiedź do zadania 1.10.47: Z grupy n osób wybierz pewną liczbę osób, które pojadą na wycieczkę i spośród nich wybierz kierownika.

Odpowiedź do zadania 1.10.48: Z grupy n osób wybierz pewną liczbę osób, które pojadą na wycieczkę i spośród nich wybierz kierownika i jego zastępcę.

Odpowiedź do zadania 1.10.49: Z grupy n osób wybierz pewną liczbę osób, które pojadą na wycieczkę i spośród nich wybierz kierownika i skarbnika (kierownik może być jednocześnie skarbnikiem).

Odpowiedź do zadania 1.10.50: Ze zbioru liczb \(\{ 1,2,\ldots ,n,n+1\}\) wybierz m + 1 liczb i zastanów się, którą liczbą może być największa wybrana liczba.