Skip to Content

Zbiory - zadania

Zadanie 1.

Podaj, dla każdego podpunktu, naturalne przykłady zbiorów jakiś rzeczywistych obiektów, które:

 1. mają puste przecięcie,
 2. jeden jest zawarty w drugim, ale nie są równe,
 3. jeden ma o dwa elementy więcej niż drugi.

Rozwiązanie:
Rozważmy na przykład:

 1. Jeden zbiór to będą wszystkie miasta w Polsce, a drugi to wszystkie miasta na Węgrzech. Oczywiście nie ma miasta które było by jednocześnie polskie i węgierskie.
 2. Jeden zbiór to będą wszyscy żyjący ludzie, a drugi to wszystkie żyjące dzieci. Każde dziecko jest człowiekiem, ale są też pośród nas dorośli.
 3. Rozważmy zbiór wszystkich aktualnych stolic Polski oraz zbiór tych miast które kiedykolwiek były stolicą Polski. Pierwszy zbiór zawiera tylko Warszawę, a drugi zawiera Warszawę, Kraków i Gniezno.


Zadanie 2.

Wymień elementy zbioru \(\{0,\emptyset, \{5,7\}, 'd'\}\).

Wskazówka:
Przeczytaj ten zbiór na głos, zwracając uwagę na przecinki.


Rozwiązanie:
Elementy tego zbioru, to:

 1. 0 - zero,
 2. \(\emptyset\) - zbiór pusty,
 3. {5,7} - zbiór składający się z liczb 5,7,
 4. 'd' - literka d.


Zadanie 3.

Podaj moc zbioru \(\{n\in\{0,1,\ldots,10\}:\exists_{k\in\mathbb N} 3 \cdot k = n\}\).

Wskazówka:
Napisz wszystkie elementy tego zbioru na kartce.


Rozwiązanie:
Zbiór ten, to zbiór tych liczb n, które leżą w zbiorze \(\{0,1,\ldots,10\}\) i są podzielne przez 3. Liczby te to:

0,3,6,9.

Czyli szukany zbiór to {0,3,6,9}, a liczba jego elementów, to 4.


Zadanie 4.

Wypisz explicite zbiory:

 1. \(\{6,5,3\}\cup \{7,5,2\}\),
 2. \(\{5,2,7\}\cap\{6,8,2\}\),
 3. \(\{5,3,6\}\setminus\{8,1,3,5\}\),
 4. \(\{1,7\}\times\{1,6\}\),
 5. \(P(\{1,\emptyset,\{8\}\})\).

Wskazówka:
Skorzystaj z przykładów podanych w rozdziale Zbiory.


Rozwiązanie:

 1. {2,3,5,6,7},
 2. {2},
 3. {6},
 4. {(1,1),(1,6),(7,1),(7,6)},
 5. \(\{\emptyset, \{1\}, \{\emptyset\}, \{\{8\}\}, \{1,\emptyset\}, \{1,\{8\}\}, \{\emptyset,\{8\}\}, \{1,\emptyset,\{8\}\}\}\).


Zadanie 5.

Spośród podanych zbiorów, znajdź wszystkie pary \(A\subset B\).

 1. A1 = {4},
 2. A2 = {4,5},
 3. \(A_3=\emptyset\),
 4. \(A_4=\{n\in\mathbb N: \exists_k k^2=n\}\).

Na przykład \(A_1\subset A_2\).

Wskazówka:
Możesz po prostu sprawdzić wszystkie pary zbiorów.


Rozwiązanie:

 • \(A_1\subset A_2\),
 • \(A_1\subset A_4\),
 • \(A_3\subset A_1\),
 • \(A_3\subset A_2\),
 • \(A_3\subset A_4\).


Zadanie 6.

Oblicz \(|P(\{n\in\mathbb N:1\leq n\leq 99\wedge \exists_k 10\cdot k=n\})\times\{\{50,70\},10,\emptyset\}|\).

Wskazówka:
Skorzystaj ze wzorów podanych w rozdziale Zbiory.


Rozwiązanie:
Zbiór \(\{n\in\mathbb N:1\leq n\leq 99\wedge \exists_k 10\cdot k=n\}\) ma 9 elementów: \(10,20,\ldots,90\). Więc jego zbiór potęgowy, ma moc 29 = 512. Zbiór \(\{\{50,70\},10,\emptyset\}\) ma 3 elementy. Więc ich iloczyn kartezjański ma \(2^9\cdot 3=512\cdot 3=1536\) elementów.