Skip to Content

Logika

Pierwsze trzy rozdziały stanowią wstęp napisany prostym językiem, uzupełniony licznymi przykładami. Kolejne trzy rozdziały to wprowadzenie podstawowych pojęć używanych w logice i teorii mnogości. W rozdziale 7 (oznaczonym *) znajduje się obraz z lotu ptaka czym zajmuje się logika współczesna. Zadania związane z daną porcją materiału umieszczone są pod koniec odpowiedniego rozdziału. Dodatkowo, w niektórych miejscach w tekście umieszczone są przykłady i ćwiczenia dotyczące omawianych właśnie pojęć.