Skip to Content

Zadanie 8. Maharadża i perły

Maharadża obdarował trzy córki perłami przechowywanymi w szkatule. Najstarszej dał połowę zawartości szkatułki i jedną perłę, drugiej córce dał połowę reszty i jedną perłę, a najmłodszej połowę pozostałych pereł i jeszcze trzy perły i wówczas szkatułka pozostała pusta. Ile pereł miał maharadża w szkatule?


A. Rozwiązania bez równań.

To zadanie szczególnie dobrze nadaje się do rozwiązania metodą przeszukiwania. Zauważmy najpierw, że liczba pereł musiała być parzysta, bo najstarszej dał połowę wszystkich pereł i jedną perłę. A przecież pereł nie rozłupywał... W dalszym ciągu okaże się, że dla niektórych liczb postępowanie musi się zakończyć wcześniej, bo przed kolejnym podziałem pereł w szkatule została nieparzysta liczba pereł.

Budujemy zatem tabelkę (puste miejsce w tabelce oznacza, że dalsze postępowanie jest niemożliwe). Rozwiązanie zostanie znalezione, gdy w ostatniej kolumnie znajdzie się liczba 3. A oto tabelka:

Liczba pereł \(\quad \) Pierwsza córka \(\quad \) Zostało \(\quad \) Druga córka \(\quad \) Zostało \(\quad \) Połowa reszty \(\quad \) Zostało
2 2 0
4 3 1
6 4 2 2 0
8 5 3
10 6 4 3 1
12 7 5
14 8 6 4 2 1 1
16 9 7
18 10 8 5 3
20 11 9
22 12 10 6 4 2 2
24 13 11
26 14 12 7 5
28 15 13
30 16 14 8 6 3 3

Maharadża miał zatem 30 pereł.

Uwaga. To zadanie można także rozwiązać metodą rozumowania "od końca".

Najmłodszej córce maharadża dał połowę pozostałych pereł i jeszcze trzy perły. Ponieważ szkatułka została w ten sposób opróżniona, więc połowa pereł, którą dał tej córce, jest równa 3. A więc w chwili, gdy dawał perły najmłodszej córce, w szkatule zostało 6 pereł.

Zastanówmy się teraz, ile pereł było w szkatule, zanim dał perły drugiej córce. Dał połowę i jedną perłę i zostało 6 pereł. Gdyby tej jednej nie dał, to w szkatule zostałoby 7 pereł i to byłaby połowa wszystkich pereł. A więc w szkatule było 14 pereł.

Wreszcie popatrzmy, co było na początku. Najstarszej córce dał połowę pereł i jeszcze jedną perłę i zostało 14 pereł. Znów: gdyby tej jednej nie dał, to zostałoby 15 pereł, a więc na początku w szkatule było 30 pereł.


B. Równanie z jedną niewiadomą.

Naturalne jest przyjęcie za niewiadomą x liczby pereł w szkatule. Mamy zatem:

x liczba pereł w szkatule na początku
\(\frac{x }{ 2}+1\) tyle pereł maharadża dał najstarszej córce,
\(\frac{x }{ 2}-1 \) tyle pereł zostało w szkatule,
\(\frac{1 }{ 2} \cdot \left( \frac{x }{ 2}-1 \right) + 1\) tyle pereł dał drugiej córce,
\(\frac{1 }{ 2} \cdot \left( \frac{x }{ 2}-1 \right) - 1\qquad{}\) tyle pereł zostało w szkatułce,
\(\frac{1 }{ 2} \cdot \left( \frac{1 }{ 2} \cdot \big( \frac{x }{ 2}-1 \big) - 1 \right)\) połowa tego, co zostało.

Otrzymujemy stąd równanie

\( \textstyle \frac{1 }{ 2} \cdot \left( \frac{1 }{ 2} \cdot \left( \frac{x }{ 2}-1 \right) - 1 \right) = 3, \)

którego rozwiązaniem jest x = 30. Maharadża miał zatem 30 pereł.


C. Układ równań z trzema niewiadomymi.

Oznaczmy przez x liczbę pereł w~ szkatułce, a przez y i z liczby pereł, które dał pierwszym dwóm córkom. Mamy wtedy układ równań:

\( y = \frac{x}{2} +1,\)
\( z = \frac 12 ·(x-y) + 1, \)
\(\frac 12 \cdot (x - y - z) = 3, \)

którego rozwiązaniem jest

\( x = 30, \qquad y = 16, \qquad z = 8. \)

Maharadża miał zatem 30 pereł.