Systemy rozproszone

Opis


Celem przedmiotu jest prezentacja teoretycznych i praktycznych aspektów konstrukcji rozproszonych systemów operacyjnych. Prezentowane zagadnienia dotyczą różnych warstw systemu operacyjnego: począwszy od mechanizmów komunikacyjnych, poprzez algorytmy rozproszonego szeregowania i synchronizacji, a skończywszy na aplikacyjnych usługach systemu operacyjnego (systemy plików, usługi katalogowe).

Sylabus


Autorzy

Wymagania wstępne

Moduły


Wykłady

 1. Wprowadzenie
 2. Komunikacja
 3. Komunikacja grupowa
 4. Procesy
 5. Nazewnictwo
 6. Synchronizacja zegarów i rozproszone transakcje
 7. Elekcja, wzajemne wykluczanie i zakleszczenie
 8. Zwielokrotnianie i spójność
 9. Modele spójności
 10. Modele spójności nastawione na klienta
 11. Niezawodne systemy rozproszone
 12. Systemy rozproszone oparte na obiektach
 13. Rozproszone systemy plików
 14. LDAP