Sieci komputerowe

Opis

Celem przedmiotu jest przedstawienie obecnego stanu rozwoju sieci komputerowych. Omawiane są podstawowe rodzaje sieci komputerowych i ich topologie oraz zasadnicze protokoły sieciowe: ATM, Ethernet, Frame Relay i rodzina protokołów TCP/IP. Przedstawione zostały zasady funkcjonowania sieci LAN i WAN, a także stosunkowo nowe zagadnienia dotyczące transmisji bezprzewodowej. We wszystkich wykładach szczególny nacisk położono na aspekty bezpieczeństwa i niezawodności wymiany informacji. Przedmiot powinien umożliwić nie tylko zrozumienie zasad funkcjonowania współczesnych sieci komputerowych, ale także dać podstawy teoretyczne do samodzielnego projektowania tego typu sieci.

Sylabus


Autor

 • Waldemar Graniszewski — Politechnika Warszawska
 • Emil Grochocki — Politechnika Warszawska
 • Grzegorz Świątek — Politechnika Warszawska

Zawartość

 • Wprowadzenie: historia sieci komputerowych, model ISO-OSI, rodzaje i topologie sieci.
 • Media transmisyjne i ich parametry, rodzaje okablowania.
 • Rozwój standardu Ethernet: podstawy funkcjonowania sieci Ethernet, standardy: Fast Ethernet, Gigabit Ethernet i 10 Gigabit Ethernet, STP.
 • WAN - Sieci Frame Relay: budowa sieci, urządzenia komunikacyjne, protokół transmisjiSieci ATM: budowa komórki, rodzaje połączeń (PVC, SVC), klasy ruchu, sygnalizacja, model odniesienia, ILMI, LANE.
 • Protokoły z rodziny TCP/IP: IP, ICMP, IGMP.
 • Adresacja w sieciach IP.
 • Uzyskiwanie adresu IP: statyczne, ARP/RARP, BOOTP, DHCP.
 • Protokoły warstwy transportowej stosu protokołów TCP/IP: UDP,TCP.
 • DNS.
 • Routing w sieciach IP: zasady wyboru trasy, tablica routingu, protokoły routingu dynamicznego (RIP/RIP2, OSPF, BGP).
 • Sieci bezprzewodowe WLAN.
 • Podstawowe usługi sieciowe: poczta elektroniczna (SMTP, IMAP, POPS, autoryzacja, zabezpieczenia), transmisja danych (FTP, SCP), zdalny dostęp (telnet, SSH, usługi terminalowe), serwisy informacyjne (HTTP).
 • Ochrona danych w sieci: metody projektowania sieci bezpiecznych, analiza ruchu, firewall, VPN, IDS.

Moduły


Wykłady

 1. Sieci komputerowe
 2. Media
 3. Ethernet
 4. WAN
 5. Protokoły warstwy Internetowej stosu TCP/IP: IP, ICMP, IGMP
 6. Adresacja IP
 7. Uzyskiwanie adresu IP
 8. Protokoły warstwy transportowej stosu protokołów TCP/IP
 9. DNS
 10. Routing IP M10.1
 11. Wprowadzenie do sieci bezprzewodowaych WLAN
 12. Usługi sieciowe
 13. Ochrona danych w sieci