Grafika komputerowa i wizualizacja

Opis

Celem zajęć jest przedstawienie podstawowych zagadnień, możliwości realizacyjnych i tendencji rozwojowych grafiki komputerowej a także zapoznanie z podstawowymi problemami grafiki oraz metodami i algorytmami stosowanymi do ich rozwiązywania. Zadanie projektowe w ramach laboratorium pozwala nabyć praktyczne umiejętności w rozwiązywaniu problemów graficznych.

Sylabus

Autor

 • Dariusz Sawicki — Politechnika Warszawska

Wymagania wstępne

 • Algorytmy i struktury danych

Zawartość

 • Historia i zastosowania grafiki komputerowej. Grafika rastrowa i wektorowa. Sprzęt dla potrzeb grafiki komputerowej.
 • Podstawowe operacje rastrowe.
 • Współrzędne jednorodne. Opis macierzowy przekształceń dwuwymiarowych i trójwymiarowych.
 • Reprezentacja przestrzeni trójwymiarowej na płaszczyźnie. Rzutowanie, kamera i wirtualne studio.
 • Modelowanie brył. Modelowanie krzywych i powierzchni.
 • Eliminacja elementów zasłoniętych.
 • Światło i barwa w grafice komputerowej.
 • Modelowanie oświetlenia. Cieniowanie.
 • Oświetlenie globalne. Metoda śledzenia promieni. Metoda energetyczna.
 • Dążenie do realizmu w grafice komputerowej. Animacja.

Literatura

 • P. Shirley, Fundamentals of Computer Graphics, sec. ed. A K Peters, 2005
 • J.D. Foley, A. van Dam, St.K.Feiner, J.F. Hughes, Computer Graphics, Principles and Practice, Addison-Wesley Publ.Co.1996
 • D. Hearn, P. Baker, Computer Graphics, Prentice Hall 1997
 • J. Zabrodzki i inni, Grafika komputerowa, metody i narzędzia, WNT 1994
 • M. Jankowski, Elementy grafiki komputerowej, WNT 1990

Moduły


Wykłady

 1. Wprowadzenie
 2. Wprowadzenie do grafiki komputerowej
 3. Światło i barwa w grafice komputerowej
 4. Podstawowe operacje restrowe
 5. Przekształcenia geometryczne
 6. Reprezentacja przestrzeni trójwymiarowej na płaszczyźnie
 7. Modelowanie obiektowe
 8. Eliminacja powierzchni zasłoniętych
 9. Modelowanie oświetlenia
 10. Oświetlenie globalne
 11. Dążenie do realizmu