Systemy rozproszone

Opis


Celem przedmiotu jest prezentacja teoretycznych i praktycznych aspektów konstrukcji rozproszonych systemów operacyjnych. Prezentowane zagadnienia dotyczą różnych warstw systemu operacyjnego: począwszy od mechanizmów komunikacyjnych, poprzez algorytmy rozproszonego szeregowania i synchronizacji, a skończywszy na aplikacyjnych usługach systemu operacyjnego (systemy plików, usługi katalogowe).

Sylabus


Autorzy

 • Jerzy Brzeziński — Politechnika Poznańska
 • Cezary Sobaniec — Politechnika Poznańska

Wymagania wstępne

 • Systemy operacyjne
 • Sieci komputerowe
 • Programowanie niskopoziomowe
 • Programowanie obiektowe
 • Zawartość

  Zagadnienia teoretyczne

  • Wprowadzenie:
   • architektura systemów rozproszonych
   • modele przetwarzania rozproszonego
   • mechanizmy komunikacyjne: wymiana komunikatów, komunikacja grupowa
  • Mechanizm zdalnych wywołań procedur (RPC)
  • Systemy z rozproszoną pamięcią współdzieloną (DSM):
   • modele spójności (model atomowy, sekwencyjny, przyczynowy, PRAM, modele o dostępie synchronizowanym)
   • protokoły spójności
  • Replikacja w rozproszonych systemach mobilnych:
   • modele spójności zorientowane na klienta (gwarancje sesji)
   • protokoły spójności
  • Rozproszone szeregowanie:
   • problematyka równoważenia obciążeń, algorytmy i ich klasyfikacja
  • Synchronizacja zegarów:
   • zegary fizyczne (algorytmy Berkeley, Cristiana)
   • zegary logiczne (skalarny Lamporta, wektorowy Fidge'a, Matterna)
  • Elekcja: algorytm tyrana, elekcja w pierścieniu
  • Rozproszone zakleszczenie – modele i algorytmy detekcji
  • Praktyczne realizacje niektórych usług rozproszonych systemów operacyjnych:
   • rozproszone systemy plików (NFS, AFS, Coda, SMB/CIFS)
   • usługi katalogowe (LDAP, AD)

  Zagadnienia praktyczne

  • Mechanizm zdalnego wywołania procedur na przykładzie Sun RPC:
   • synchroniczne i asynchroniczne wywołania zdalnych procedur
   • wywołania zwrotne
  • Rozproszone systemy plików – uruchomienie, konfiguracja, strojenie:
   • Network File System
   • SMB/CIFS
  • Usługi katalogowe – konfiguracja, integracja z innymi usługami systemu operacyjnego:
   • Network Information System
   • LDAP

  Literatura

  • A. S. Tanenbaum, M. van Steen, Distributed Systems: Principles and Paradigms, Prentice-Hall, Inc., 2002.
  • P. K. Sinha, Distributed Operating Systems – Concepts and Design, IEEE Press, 1997.
  • A. S. Tanenbaum, Computer Networks, Pearson Education, Inc., 2003.
  • G. S. Hura, M. Singhal, Data and Computer Communications. Networking and Internetworking, CRC Press LLC, Boca Raton, Florida, 2001.
  • M. Singhal, N. G. Shivaratri, Advanced Concepts in Operating Systems –Disitributed, Database, and Multiprocessor Operating Systems, McGraw Hill, 1994.
  • A. Gościński, Distributed Operating Systems, The Logical Design, Addison Wesley, 1991.
 • A. Silberschatz, J. Peterson, P. Galvin, Operating Systems Concepts, Addison Wesley, 1991.
 • A. S. Tanenbaum, Modern Operating Systems, Prentice-Hall, Inc., 1992.
 • G. Tel, Introduction to Distributed Algorithms, Cambridge University Press, 1994.
 • M. Gabassi, B. Dupouy. Przetwarzanie rozproszone w systemie UNIX. Lupus, 1995.

Moduły


Wykłady

 1. Wprowadzenie
 2. Komunikacja
 3. Komunikacja grupowa
 4. Procesy
 5. Nazewnictwo
 6. Synchronizacja zegarów i rozproszone transakcje
 7. Elekcja, wzajemne wykluczanie i zakleszczenie
 8. Zwielokrotnianie i spójność
 9. Modele spójności
 10. Modele spójności nastawione na klienta
 11. Niezawodne systemy rozproszone
 12. Systemy rozproszone oparte na obiektach
 13. Rozproszone systemy plików
 14. LDAP