Metody optymalizacji

Forma zajęć

Wykład (30 godzin) + laboratorium (30 godzin)

Opis

Celem wykładu jest przedstawienie teoretycznych zagadnień oraz numerycznych algorytmów służących do rozwiązywania zadań optymalizacji statycznej. Omówione będą niezbędne podstawy matematyczne, a następnie wybrane, najczęściej używane algorytmy, służące do rozwiązywania takich zadań. Wykład ostatni jest krótkim wprowadzeniem do zagadnień programowania wielokryterialnego.

Sylabus

Autor

Wymagania wstępne

Zawartość

Moduły