Metody optymalizacji

Forma zajęć

Wykład (30 godzin) + laboratorium (30 godzin)

Opis

Celem wykładu jest przedstawienie teoretycznych zagadnień oraz numerycznych algorytmów służących do rozwiązywania zadań optymalizacji statycznej. Omówione będą niezbędne podstawy matematyczne, a następnie wybrane, najczęściej używane algorytmy, służące do rozwiązywania takich zadań. Wykład ostatni jest krótkim wprowadzeniem do zagadnień programowania wielokryterialnego.

Sylabus

Autor

 • Adam Woźniak — Politechnika Warszawska

Wymagania wstępne

 • Analiza matematyczna
 • Algebra liniowa
 • Wstęp do programowania

Zawartość

 • Przykłady zadań optymalizacji, klasyfikacje zadań optymalizacji
 • Wprowadzenie do metod rozwiązywania zadań optymalizacji statycznej
 • Podstawowe własności zadania programowania liniowego; metoda simplex
 • Podstawy matematycznej analizy nieliniowych zadań optymalizacji statycznej
 • Podstawy metod optymalizacji bez ograniczeń
 • Metody rozwiązywania zadania poprawy
 • Gradientowe algorytmy rozwiązywania zadań optymalizacji bez ograniczeń
 • Wpływ ograniczeń na rozwiązanie zadań optymalizacji
 • Analiza matematyczna zadań optymalizacji z ograniczeniami
 • Metody i algorytmy rozwiązywania zadań optymalizacji z ograniczeniami
 • Elementy programowania wielokryterialnego

Moduły