Algebra liniowa z geometrią analityczną

Opis

Zapoznanie z podstawowymi pojęciami algebry liniowej dla przestrzeni skończenie wymiarowych. Wprowadzenie do geometrii analitycznej \(R^n\)

Sylabus

Autorzy

 • Barbara Opozda — Uniwersytet Jagielloński, Wydział Matematyki i Informatyki, Instytut Matematyki
 • Małgorzata Downarowicz — Uniwersytet Jagielloński, Wydział Matematyki i Informatyki, Instytut Matematyki
 • Dominik Kwietniak — Uniwersytet Jagielloński, Wydział Matematyki i Informatyki, Instytut Matematyki

Wymagania wstępne

 • Podstawy logiki i teorii mnogości
 • Wiadomości ze szkoły

Zawartość

 • Ciała i przestrzenie wektorowe:
  • grupa, ciało (przemienne), charakterystyka ciała
  • przykłady ciał, ciało liczb zespolonych
  • definicja przestrzeni wektorowej
  • podprzestrzenie, operacje na podprzestrzeniach
  • kombinacja liniowa, podzbiór generujący, układ liniowo niezależny, baza, przestrzeń skończenie wymiarowa, wymiar przestrzeni
 • Odwzorowania liniowe:
  • definicja odwzorowania liniowego
  • jądro i obraz odwzorowania liniowego, rząd odwzorowania liniowego
  • monomorfizm, epimorfizm, izomorfizm
  • przestrzeń dualna, baza dualna, odwzorowanie dualne
 • Macierze:
  • podstawowe pojęcia
  • działania na macierzach
  • macierz odwzorowania liniowego
  • mnożenie macierzy a składanie odwzorowań liniowych
  • macierz dualna a odwzorowanie dualne
  • rząd macierzy
  • macierz przejścia, macierz odwzorowania liniowego po zmianie bazy
  • ślad macierzy i endomorfizmu
 • Układy równań liniowych:
  • twierdzenie Kroneckera-Capellego
  • zbiór rozwiązań układu równań liniowych
  • badanie układu równań
 • Wyznacznik:
  • wyznacznik macierzy i endomorfizmu, metody obliczania wyznacznika, własności wyznacznika
  • minory i rząd macierzy
  • wzory Cramera
  • wzory na wyrazy macierzy odwrotnej
 • Endomorfizmy:
  • wartość własna i wektor własny
  • wielomian charakterystyczny
  • bazy i macierze Jordana
 • Formy kwadratowe:
  • macierz i rząd odwzorowania dwuliniowego
  • twierdzenie Lagrange'a i Sylvestera, sygnatura formy kwadratowej
 • Euklidesowe przestrzenie wektorowe:
  • iloczyn skalarny
  • norma wyznaczona przez iloczyn skalarny
  • nierówność Schwarza
  • baza ortonormalna, ortonormalizacja Grama-Schmidta
  • macierz i wyznacznik Grama, miara układu wektorów
  • izometrie liniowe, macierz ortogonalna
 • Geometria analityczna:
  • przestrzeń afiniczna, euklidesowa przestrzeń afiniczna, euklidesowa przestrzeń afiniczna \(R^n\)
  • układ bazowy, ukośnokątny (prostokątny) układ współrzędnych
  • podprzestrzeń afiniczna, operacje na podprzestrzeniach afinicznych
  • równoległość podprzestrzeni afinicznych
  • podprzestrzeń rozwiązań układu równań liniowych
  • opisy analityczne podprzestrzeni afinicznych
  • odległość punktów i niektórych figur
  • zbiory wypukłe
  • odwzorowania afiniczne, izometrie, postać macierzowa

Literatura

 1. A. Białynicki-Birula, Algebra liniowa z geometrią, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Biblioteka Matematyczna t.48, Warszawa 1979.
 2. J. Gancarzewicz, Algebra liniowa z elementami geometrii, Wydawnicwo Naukowe UJ, Kraków, 2001.
 3. J. Komorowski, Od liczb zespolonych do tensorów, spinorów, algebr Liego i kwadryk, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1978.
 4. K. Nomizu, Fundamentals of Linear Algebra, McGraw-Hill, Inc., New York 1966.
 5. K. Sieklucki, Geometria i topologia, część I - Geometria, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Biblioteka Matematyczna t.53, Warszawa 1979, Warszawa 2006.