Architektura systemów komputerowych

Opis

Celem wykładu jest zapoznanie słuchaczy ze strukturą i budową współczesnych procesorów i komputerów. Treść wykładu obejmuje niezbędne podstawy teoretyczne, budowę aplikacyjnego modelu programowego komputera dostosowanego do wykonywania programów napisanych w językach wysokiego poziomu, budowę jednostki wykonawczej komputera, model i implementację mechanizmów systemowych oraz podstawowe informacje o organizacji współpracy z urządzeniami zewnętrznymi i strukturze komputera.

Sylabus

Autor

 • Grzegorz Mazur — Politechnika Warszawska,

Wymagania wstępne

 • Programowanie w języku C

Zawartość

 • Wprowadzenie — pojęcie komputera, taksonomie architektur komputerowych, pojęcie hierarchii pamięci. Maszyna von Neumanna, architektury Harvard, Princeton, Harvard-Princeton.
 • Dane — typy, reprezentacje, organizacja i adresowanie pamięci. Konwencje Big-Endian i Little-Endian. Wyrównanie naturalne. Dane wektorowe.
 • Synteza aplikacyjnego modelu programowego na podstawie wymagań języka wysokiego poziomu.
 • Budowa modelu programowego — rejestry, tryby adresowania, model operacji warunkowych, lista instrukcji. Konstrukcja modelu programowego w podejściu CISC i RISC.
 • Przykłady modeli programowych RISC (MIPS) i CISC (x86). Jednostki zmiennopozycyjne i wektorowe.
 • Synteza jednocyklowej jednostki wykonawczej. Jednostki wielocyklowe. Przejście od jednostki jednocyklowej do potokowej.
 • Struktura potoku. Problemy synchronizacji i opóźnienia w prostym potoku. Superpotok.
 • Jednostki wielopotokowe (superskalarne) — zasady działania, hazardy i opóźnienia.
 • Kieszenie jako warstwa hierarchii pamięci. Organizacja i zasady działania. Model wydajności. Reakcja na zapis danych. Wielopoziomowe systemy kieszeni.
 • Metody redukcji opóźnień w procesorach superpotokowych i superskalarnych. Przewidywanie skoków. Sposoby redukcji opóźnienia danych.
 • Wymagania wieloprocesowego systemu operacyjnego. Zasady ochrony zasobów komputera. Funkcje systemu zarządzania pamięcią.
 • Implementacja zarządzania pamięcią — prosta relokacja, segmentacja, stronicowanie. Podstawy realizacji systemu pamięci wirtualnej. Optymalizacja stronicowania.
 • Wyjątki — definicja, klasyfikacja. Obsługa wyjątków.
 • Podstawy organizacji wejścia wyjścia. Obsługa urządzeń zewnętrznych przy użyciu aktywnego oczekiwania, przerwań i DMA.
 • Struktura komputera jednoprocesorowego i jej ewolucja od lat 60 XX w. do współczesności.

Literatura

 • D. Patterson, J. Hennessy, Computer Organization and design, Elsevier 2005
 • J. Biernat, Arytmetyka komputerów, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1996
 • Materiały firmowe - dokumenty techniczne dostępne w sieci WWW - MIPS, Intel, AMD
 • Specyfikacje Application Binary Interface

Moduły


Wykłady

 1. Wprowadzenie
 2. Teoria
 3. Dane
 4. Synteza modelu programowego
 5. Struktura modelu programowego
 6. Model programowy procesora w podejściu CISC i RISC
 7. Jednostka wykonawcza procesora
 8. Działanie potokowej jednostki wykonawczej
 9. Procesory wielopotokowe
 10. Kieszenie jako warstwa hierarchii pamięci
 11. Redukcja opóźnień w procesorach
 12. Ochrona zasobów
 13. Zarządzanie pamięcią
 14. Wyjątki
 15. Wejście-wyjście
 16. Struktura komputera